Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

18. září 2012 proběhl první ze série seminářů pro rodiče v rámci projektu „Praha bezpečně online“ a v říjnu již semináře byly organizovány v pravidelných intervalech. Rodičovské semináře s názvem „Děti online aneb rizika na internetu“ proběhnou na všech základních školách Prahy 6 do konce listopadu tohoto roku.

Program, termíny a místa seminářů můžete nalézt na webových stránkách Prahy 6 (www.praha6.cz) a Národního centra bezpečnějšího internetu (www.saferinternet.cz/prahabol). Od září do ledna 2012 bude probíhat také mnoho dalších aktivit, zaměřených na ochranu dětí a mládeže před riziky a kriminalitou spojenými s užíváním internetu a mobilních zařízení – semináře pro žáky základních škol, osvětová kampaň, specializované vzdělávání pro pedagogy a policisty.

Projekt Praha bezpečně online již třetím rokem poskytuje laické i odborné veřejnosti informace k tématu ochrany před nebezpečími na internetu. Odborným vzděláváním projdou řídící pracovníci a pedagogové, pracovníci OSPOD, pedagogicko-psychologických poraden a Policie ČR. Vybraní studenti gymnázií Prahy 6 – mladí „ambasadoři bezpečného internetu“, poskytnou cenné informace k internetové bezpečnosti seniorům. Široké veřejnosti bude určena osvětová a informační kampaň. Záštitu nad kampaní převzala Ing. Eva Vorlíčková, Radní hlavního města Prahy.

Pro žáky základních škol byly připraveny přehledové listy (které můžete najít na internetové stránce www.saferinternet.cz/prahabol), které upozorňují na čtyři rizikové jevy, s nimiž se mohou na internetu setkat.

Objasňují, co se skrývá pod pojmy:

  • sexting,
  • kyberšikana,
  • kybergrooming,
  • ochrana osobních údajů.

Semináře realizuje Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s hlavním městem Praha a městskou částí Prahy 6.

SEXTING

Pojem sexting je složeninou slov SEX a TEXTING. Označuje zasílání elektronických zpráv (sms, mms, e-mailů atd.) či sdílení materiálu s erotickým a sexuálním podtextem. Zpravidla se jedná především o odhalené fotografie a videa a sexuálně orientované komentáře. Zejména mladí lidé odesílají takové fotografie a videa především v očekávání obdivu svého protějšku. Neuvědomují si, že se vystavují vysokému riziku vydírání, zneužívání a veřejného posměchu. Sexting probíhá nejčastěji mezi vrstevníky. Ojedinělé však není ani zasílání odhalených fotografií neznámým lidem (z chatu, seznamky) za úplatu. Obrazový materiál se sexuálním podtextem končívá na sociálních sítích (např. Facebook), v digitálních úložištích fotografií či portálech pro sdílení videa. Na internet umístěný materiál již nejde spolehlivě získat zpět. V budoucnu může být použit proti jejich autorům. Děti nebo jejich blízcí mohou být ohroženi v budoucích vztazích i v zaměstnání.

Varujte děti před pořizováním a sdílením odhalených fotografií a videí. Může to poškodit jejich pověst, stát se nástrojem k vydírání a zneužívání. Více informací na www.saferinternet.cz.

zpátky nahoru
Safer internet Bezpečně online
DMC Firewall is a Joomla Security extension!