Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Saferinternet Akademie

BEZPEČNĚJŠÍ INTERNET DO ŠKOL
Nebojte se hovořit o rizicích moderní online komunikace se svými žáky. Pomůžeme Vám začlenit téma internetové bezpečnosti do výuky a zvýšit povědomí učitelů i žáků o možných rizicích a etických a bezpečnostních zásadách online komunikace.

Národní centrum bezpečnějšího internetu nabízí široké spektrum vzdělávacích a osvětových služeb školám v oblasti prevence rizikových jevů spojených s užíváním internetu a online komunikací.

Školám nabízíme:

1. Proškolení pedagogického sboru – Škola bezpečného internetu
2. Semináře pro rodiče žáků
3. Semináře pro žáky
4. Konzultace školám k technickému zajištění online bezpečnosti
5. Metodické a výukové materiály pro přímo pedagogickou práci s žáky.

Semináře zajistíme v prostorách Vaší školy, dle Vašich potřeb a možností.
Semináře pro pedagogické pracovníky, žáky i rodiče žáků zajišťuje odborný lektorský tým centra, složený z psychologů, pedagogů, sociálních pracovníků a ICT specialistů. Všichni lektoři prošli specializovaným výcvikem v oblasti prevence elektronického násilí a kriminality.

Podrobné informace získáte na www.saferinternet.cz. Své dotazy a objednávku seminářů můžete posílat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
__________________________________________________________________

ŠKOLA BEZPEČNÉHO INTERNETU
Připojte se ke školám, které začleňují téma internetové bezpečnosti do výuky a umí své žáky kvalifikovaně informovat o rizikových jevech spojených s užíváním internetu a moderních technologií – ŠKOLÁM BEZPEČNÉHO INTERNETU. Nabízíme proškolení celého učitelského sboru v prostorách Vaší školy a hodinách, které Vám vyhovují.

Seminář ŠKOLA BEZPEČNÉHO INTERNETU seznámí pedagogy se základními oblastmi internetové bezpečnosti:

Typologie a charakteristika rizikových jevů spojených s užíváním internetu a nových technologií: elektronické násilí a kyberšikana, kyberstalking, nutkavé užívání internetu a závislosti, happy slapping, kybergrooming a zneužívání, nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a další jevy.
Prevence online patologie. Bezpečná komunikace a ochrana soukromí na internetu, nastavení soukromí v jednotlivých aplikacích a techniky blokování komunikace. Konkrétní postupy pro senzibilizaci dětí na problematiku ochrany vlastního soukromí na internetu. Desatero začínajícího surfaře – co by mělo každé dítě vědět.
Možnosti pomoci v případě krizové situace související s online patologií, přehled odborných pracovišť. Popis, jak má postupovat dítě, rodič či pedagog.

Časová dotace semináře je 4 výukové hodiny.
Seminář je možné spojit s pravidelnými poradami učitelského sboru, realizovat najednou či na etapy dle potřeb školy. Podrobné informace získáte na www.saferinternet.cz. Své dotazy a objednávku seminářů můžete posílat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
__________________________________________________________________ 

NABÍDKA PEDAGOGŮM ŠKOL STŘEDOČESKÉHO KRAJE
PROJEKT OP VK REGION BEZPEČNÉHO INTERNETU

Srdečně zveme zástupce základních a středních škol Středočeského kraje k účasti ve vzdělávacím projektu Region bezpečného internetu: rozvoj kompetencí pracovníků škol v oblasti ICT a online bezpečnosti ve Středočeském kraji.

Účast v projektu Vám přinese mnoho nových informací a didaktických dovedností v oblasti školní prevence rizikových jevů spojených s užíváním prostřednictvím vzdělávacího programu DVPP "Informační technologie a bezpečnost na ZŠ a SŠ".

Co získáte účastí ve vzdělávacím programu projektu:

 • Naučíte se, jaká rizika a rizikové jevy hrozí žákům při užívání internetu a online komunikaci.
 • Naučíte se, jak preventivně pracovat s žáky v oblasti internetové bezpečnosti a jak jednotlivá témata začlenit do výuky.
 • Hlouběji porozumíte fenoménu kyberšikany v souvislosti se školní šikanou, získáte dovednosti pro první pomoc při výskytu kyberšikany ve škole.
 • Zjistíte, jaké jsou možnosti pomoci v případě elektronického násilí namířeného vůči učiteli.
 • Získáte nové metodické materiály, pracovní listy a edukační DVD pro přímou práci s žáky na témata internetové bezpečnosti.
 • Certifikát o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP "Informační technologie a bezpečnost na ZŠ a SŠ" a čestný titul "Pedagog bezpečného internetu".

Vzdělávací program tvoří ucelený cyklus důležitých témat internetové bezpečnosti. Zahrne témata:

 • Elektronická šikana a jak ji řešit, včetně elektronického násilí vůči učiteli
 • Kybergrooming aneb jak chránit děti před zneužitím
 • Jak aktivně bojovat se škodlivým a nezákonným obsahem na internetu
 • Trestná činnost páchaná dětmi v prostředí internetu
 • Jak řešit závislost na internetu a počítačových hrách
 • Sociální sítě a co by děti měly vědět
 • Práva učitele a nová média ve vyučování
 • Jak vyučovat etické a bezpečné chování na internetu na ZŠ a SŠ (metodické postupy).

Vzdělávání zajišťuje tým odborných lektorů online bezpečnosti, složený ze zástupců Policie a pedagogických pracovníků.

Lektoři internetové bezpečnosti se těší na setkání s Vámi!

Vzhledem k podpoře projektu z Evropského sociálního fondu, OP VK a státního rozpočtu ČR je účast ve vzdělávacím programu BEZPLATNÁ.
Podrobné informace a přihlásit se můžete u manažera projektu, paní Mgr. Martiny Schubertové,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 604 441 995, 326 716 115.

Projekt realizuje statutární město Mladá Boleslav, partnerem projektu je Národní centrum bezpečnějšího internetu a obec Líbeznice.

__________________________________________________________________

NABÍDKA ŠKOLÁM KRAJE VYSOČINA
PROJEKT I-BEZPEČNÁ ŠKOLA

Národní centrum bezpečnějšího internetu je partnerem projektu i-Bezpečná škola, zaměřeného na vzdělávání a prevenci v oblasti rizik a sociálně patologických jevů spojených s užíváním internetu a moderních online technologií. Projekt realizujeme ve spolupráci s Vysočina Education, institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v kraji Vysočina. Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014.

Národní centrum se v projektu podílí na těchto aktivitách:
1. Odborná příprava krajského týmu poradců specializovaných na internetovou bezpečnost. Členové týmu poradců budou k dispozici krajským školám, které budou moci využít jejich zkušeností a znalostí při řešení konkrétních případů jejich žáků spojených s bezpečným používáním on-line technologií. Školy získají podporu konkrétních odborníků při řešení akutních krizí spojených s elektronickým násilím (kyberšikana, kybergrooming, podvodné obchodování).
2. Tvorba strategie kraje Vysočina v oblasti e-bezpečnosti.
3. Příprava specializovaného vzdělávání pro pedagogické pracovníky kraje Vysočina v oblasti prevence elektronického násilí a dalších rizik online komunikace
4. Tvorba metodických a výukových materiálů pro základní a střední školy zaměřených na výchovu k bezpečnému a etickému užívání internetu.

Podrobné informace o možném zapojení do projektu a vzdělávání DVPP získáte u manažera projektu, pan Mgr. Ivo Kuttelwasher, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Více o projektu na http://www.vys-edu.cz/.

zpátky nahoru
Safer internet Bezpečně online
Our website is protected by DMC Firewall!