Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Národní centrum bezpečnějšího internetu vyhlašuje v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2012 soutěž, ve které vyzývá vzdělávací instituce, knihovny a Informační centra mládeže k uspořádání některé z osvětových aktivit na téma bezpečnosti na internetu. Z přihlášených účastníků budou losováni výherci, kteří mohou obdržet hodnotnou cenu.

Pojďte spolu s námi oslavit Den bezpečnějšího internetu 2012 a uspořádejte ve své organizaci besedu, seminář, soutěž či jinou akci, ve které si připomenete, jaké jsou zásady bezpečného používání online technologií a jakých nešvarů je třeba se vyvarovat, aby intenzivní používání sociálních sítí především mladou generací přinášelo jen pozitivní zkušenosti.

Motto Dne bezpečnějšího internetu 2012 vybízí k mezigeneračnímu dialogu. Jeho cílem je dodat kuráž a odvahu generaci rodičů a prarodičů ponořit se do světa online, do světa, ve kterém mladá generace tráví vetšinu svého volného času, a který je jí v současné době tak blízký.

Heslem "Objevujte digitální svět spolu... bezpečně!" bychom rádi poukázali na potřebu o moderních technologiích a trendech spolu hovořit, zkusit vzájemnou pomocí pochopit jejich kouzlo a nesnažit se je šmahem odsuzovat jako nepotřebný a nic nepřinášející módní výstřelek. Mladí dnes využívají nejnovější technologie plnými hrstmi, přijímají je s nadšením a rychle se adaptují na nové zvyklosti, které jejich užívání s sebou přináší. Co ovšem mladé generaci chybí, jsou životní zkušenosti, díky kterým by se lépe a úspěšněji vyvarovala potenciálním nebezpečím, které s sebou svět online přináší.

O to více je důležité s mladými o těchto věcech hovořit, poukazovat na veškeré potenciální hrozby, které svět online přináší, a jejichž potenciální dopad lze vhodným chováním minimalizovat. Bavme se s mladými o tom, co vše je na internevtu může potkat a jak se s takovými situacemi vypořádat.

Předejme jim své zkušenosti z reálného života, díky kterým může být ten jejich virtuální/internetový mnohem pozitivnější. Vždyť svět internetu, to není nic jiného, než obraz světa reálného. Jeho obsah tvoří stále jen jeho uživatelé se všemi svými kladnými, ale i zápornými vlastnostmi.

Více informací naleznete na www.saferinternetday.cz

Více z této kategorie: Aktuality: Kampaň skrytá identita »
zpátky nahoru
Safer internet Bezpečně online
Our website is protected by DMC Firewall!