Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Britská organizace NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) zveřejnila výsledky studie, zabývající se problematikou sextingu u mládeže a dětí. Ke klíčovým zjištěním patří skutečnost, že největší hrozby, související s využíváním nejmodernějších technologií, přichází především ze skupiny vrstevníků a metody sextingu jsou nejčastěji nátlakové a donucovací. Současné technologie a jejich aktivní využívání mladými problém sextingu ještě umocňuje.

Sexting je definován jako výměna zpráv anebo obrazových materiálu se sexuálním obsahem, vytváření, sdílení a přeposílání sexuálně laděných obrázků částečně anebo zcela obnažených jedinců. Cílem studie bylo sledovat, jakým způsobem mladí lidé obrázky a zprávy se sexuálním obsahem vytvářejí, sdílí a používají ať už prostřednictvím mobilních telefonů, nebo v prostředí internetu. Cílem bylo také zmapovat, jak se takové praktiky projevují v jejich reálném životě offline a jak jej mohou dále ovlivnit.

Studie byla provedena prostřednictvím skupinových výzkumů vždy s 35 mladými lidmi ve věkovém rozpětí 12 až 14 let. Následující pohovory byly vedeny s 22 členy skupinových pohovorům čtyřmi učiteli a čtyřmi zástupci školního týmu zaměstnanců.


Ke klíčovým zjištěním výzkumu patří především:

• Základní hrozba, související s aktivním využíváním moderních technologií, pochází od vrstevníků stejné věkové skupiny, nikoliv od neznámé cizí identity;
• Sexting je často nátlakový;
• Častěji jsou nepříznivě postiženy dívky;
• Využívání technologií umocňuje problém sextingu jednodušším cílením na dívky;
• Projevy sextingu odkrývají širší sexuální nátlak;
• Objekty sextingu jsou stále mladší děti;
• Projevy sextingu jsou specifické v jednotlivých kulturách;
• K nápravě sexuálního nátlaku na mladé lidi a děti je zapotřebí více podpory a zdrojů.

Z výsledků studie také vyplývají doporučení pro školy, rodiče, poskytovatele internetového připojení, profesionály zabývající se ochranou dětí a budoucí studie. Detailní výsledky studie můžete nalézt na webových stránkách organizace NSPCC zde.

zpátky nahoru
Safer internet Bezpečně online
Our website is protected by DMC Firewall!