Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Sociální sítě – Facebook: Facebook monitoruje aktivity svých uživatelů a podezřelou komunikaci hlásí policii

Uživatelé sociální sítě Facebook, ale i jiných platforem, jsou pod dohledem. Jejich komunikace s okolím je monitorována a pokud je v ní detekován výskyt podezřelých slov aneb náznak podezřelého chování, je podáno hlášení policii. Screening se prování prostřednictvím softwaru, který prohledává komunikaci mezi uživateli na výskyt slov a frází, které mohou být podezřelé. Takovým případem může být výměna informací osobního charakteru anebo používání vulgárních výrazů.

Software se soustředí především na komunikaci mezi uživateli, kteří se v prostředí internetu nově seznámili a nemají mezi sebou vybudovanou komunikační vazbu, nebo chcete-li slovníkem z finanční oblasti, komunikační kredit. Podezřelý pro sledovací programy může být např. také příliš velký věkový rozdíl mezi oběma uživateli. Skenovací program disponuje možností sebeučení a je schopen detekovat a vyhodnotit fráze, používané např. sexuálními agresory při předchozích komunikacích.

Pokud skenovací software zaznamená výskyt podezřelé komunikace, upozorní zaměstnance Facebooku, kteří rozhodnou, zda jde o případ, o kterém by měla být informována policie. A to je jeden z nejdiskutovanějších bodů celého procesu monitoringu informačních toků v prostředí Facebooku: de facto je jasné, že zaměstnanci Facebooku mají přístup k informacím o uživatelích sociální sítě a jejich komunikaci s okolím.

Detaily o monitorovacím systému Facebooku pochází z rozhovoru agentury Reuters s jeho šéfem bezpečnosti, Joe Sullivanem. Podle jeho slov byl na základě nasazení skenovacího softwaru předveden nejméně jeden agresor zaměřený na děti. Na otázku detailního procesu skenování komunikace uživatelů a možnosti zaměstnanců Facebooku do ní nahlížet Sullivan konstatoval, že „nebylo záměrem Facebooku nastavit jeho prostředí tak, aby zaměstnanci měli možnost nahlížet do soukromé komunikace uživatelů.

Je důležité, že Facebook využívá technologii vykazující velmi nízký výskyt falešných hlášení.“ (false-positive rate, pozn. aut.)
Přestože se zdá být nasazení monitoringu uživatelského chování a komunikace v prostředí sociální sítě důležité a z preventivního hlediska může odhalit potenciálního delikventa v jeho prostředí, na druhé straně stále visí otazník nad možností zaměstnanců Facebooku nahlížet do soukromí jeho uživatelů. Nejen v této souvislosti získává na stále větším významu paradigma současné doby: vstupem do světa internetu jedinec ztrácí své soukromí.

zpátky nahoru
Safer internet Bezpečně online
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd