Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Newsletter 2012

Podřazené kategorie

Newsletter 1/2012 (6)

Vážení čtenáři,

vítejte u prvního newsletteru roku 2012 a startujeme pěkně zostra. Leden je u nás v Národním centru bezpečnějšího internetu věnován především přípravě Dne bezpečnějšího internetu, který je letos vyhlášen na 7. únor 2012. Jde o mezinárodní iniciativu, jejímž cílem je upozornit na rizika, spojená s aktivním využíváním internetu a jeho aplikací.

Každým rokem je Den bezpečnějšího internetu věnován konkrétnímu tématu. Snaží se jím poukázat na aktuálně nejdiskutovanější otázky, které se k problematice bezpečného internetu vztahují. Pro rok 2012 je jím mezigenerační dialog – aktivní sdílení informací a znalostí napříč všemi generacemi.

Je obecně známo, a mnohými výzkumy i potvrzeno, že Češi jsou milovníci nových technologií a technologických hraček. Ne jinak je tomu i u nejmladší generace, která je v současné době vášnivým uživatelem sociálních sítí a online komunikace obecně. Ruku v ruce se snahou získat na internetu maximum známých jde i ochota o sobě a svém blízkém okolí prozradit více, než je vzhledem k ochraně vlastního soukromí vhodné.

Na druhou stranu generace rodičů anebo dokonce prarodičů je sice technologicky obezřetnější, ale to jistě i díky bohatým životním zkušenostem, jejichž ponaučení je z hlediska chování ve světě online velmi cenné.

„Objevujte svět online spolu…bezpečně“ je heslo letošního Dne bezpečnějšího internetu, které míří především do prostředí rodin a jejich členy napříč všemi generacemi vyzývá k otevřené diskuzi o světě internetu a především jeho úskalích.

Mladí mohou učit své prarodiče zakládat profily na sociálních sítích a jejich prostřednictvím s nimi komunikovat. Naopak lze sdílet nepřeberné množství zkušeností, díky kterým už převážná většina z nás, dříve narozených, ví, že realita bývá mnohdy zcela jiná, než by se na první pohled zdálo.

Připojte se i Vy ke Dni bezpečnějšího internetu a uspořádejte ve své organizaci besedu, školení, prezentaci anebo soutěž s tématikou online bezpečnosti. Pokud nám o své iniciativě dáte vědět, budete zařazeni do slosování, ve kterém můžete vyhrát některou z hodnotných cen. O všech aktivitách budeme informovat prostřednictvím našich internetových stránek a už dnes se těšíme na informace od Vás.

Bezpečný rok 2012 Vám přeje


Národní centrum bezpečnějšího internetu
Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 2/2012 (4)

Vážení čtenáři

je za námi první z velkých akcí letošního roku - Den bezpečnějšího internetu. Tuto akci jsme v rámci ČR pořádali my, Národní centrum bezpečnějšího internetu. Tímto dnem byl letos mezinárodně (akce se konaly po celém světě v rámci organizace INSAFE, které jsme členy) uznán 7. únor. Toto datum padlo na úterý a hned po ránu pro nás bylo milou povinností uspořádat Tiskovou konferenci ke Dni bezpečnějšího internetu. Této konference se zůčastnili i pratneři, kteří Den podpořili: Google, Telefonica, Život 90 a Intel. Byli jsme potěšeni velkým zájmem především ze strany novinářů. Mnoho mediálních výstupů naleznete v sekci Ohlasy v médiích.

Datem 7.2 ale Den bezpečnějšího internetu neskončil, právě naopak. Na TK byla vyhlášena soutěž. Jejím cílem je zapojit organizace (školy, knihovny, DDM, ICM... ) k činnostem a aktivitám v duchu motta "Objevujte digitální svět spolu...bezpečně", což je heslo letošního Dne bezpečnějšího internetu. Podmínky soutěže naleznete v tomto newsletteru níže.

Soutěž vyvrcholí vyhlášením vítězů během námi pořádané konference v Senátu Parlamentu ČR, která proběhne v květnu.

Přejeme Vám hezké dny a děkujeme za přízeň

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 3/2012 (6)

Vážení čtenáři,

Vy, kdo sledujete každodenní události veřejného života, byste jistě neoznačili březen jako klidný měsíc. Naše vláda pod tíhou nutnosti dalších úspor a tedy i škrtů veřejných financí prošla hlasováním o důvěře, rezort vzdělávání bude mít velmi pravděpodobně nového ministra a na základě hospodářských výsledků prvního kvartálu se spekuluje o tom, jak nakonec dopadne rok 2012.

Jedno je však jisté – na období růstu můžeme prozatím zapomenout a pozitivním překvapením by mohla být hospodářská stagnace. Ač mnoho ze zaměstnaných pracovníků považuje snahu o úspory u svých zaměstnavatelů za zbytečnou a podezřívají je z toho, že se na stávající situaci spíše vymlouvají, faktem zůstává, že firmy i různé organizace se do nových projektů příliš nehrnou. S tím souvisí i situace na trhu práce, kde uspět znamená mít co nabídnout. A nejde jen o situaci v naší zemi. S podobnými problémy, někdy i v mnohem větším rozsahu, se potýká celá Evropa.

V našich březnových aktivitách jsme se proto připojili ke dvěma celoevropským kampaním, které si kladou za cíl minimalizovat digitální vyloučení a zlepšit počítačové dovednosti u široké veřejnosti, a tím pomoci lepším možnostem budoucího uplatnění ať už jde o mládež, přemýšlející o svém povolání, tak u dospělé, kteří z jakéhokoliv důvodu hledají zaměstnání. Jde o kampaně Get Online Week a s ní úzce související European e-Skills Week. V rámci těchto kampaní jsou k dispozici i testy, prostřednictvím kterých si zájemci mohou ověřit své znalosti a zjistit tak, jak jsou na tom se svou „digitální gramotností“. Veškeré informace lze nalézt na webových stránkách naší organizace.

Finišuje také soutěž vyhlášená k tématu Dne bezpečnějšího internetu a týkající se mezigeneračního dialogu. Vyzýváme v ní k aktivnímu zapojení škol, knihoven, informačních center pro mládež a dalších informačně vzdělávacích organizací ve všech regionech ČR. Od škol dostáváme mnoho zajímavých příspěvků o realizovaných akcích, za což jsme velmi rádi a svědčí to o skutečnosti, že o problematiku bezpečnosti online a souvisejícího mezigeneračního dialogu je zájem.

V oblasti vzdělávání s příchozím jarem připravujeme zcela nové, zajímavé vzdělávací programy, které budou zaměřeny jak na nejmladší žáky, tak i na učitele a dospělou populaci. Poslední z aktivit, která bude uzavírat měsíc březen, je Noc s Andersenem. V rámci této aktivity, která chce přivést děti zpět k četbě knih, jsme dali knihovnám k dispozici vzdělávací brožury, které si mladí čtenáři a často i velmi intenzivní uživatelé internetu mohou v knihovnách nastudovat.

Krásné a bezpečné jarní dny Vám přeje


Národní centrum bezpečnějšího internetu

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 4/2012 (5)

Vážení čtenáři,

přestože na kalendáři již pomalu otáčíte list posledního dubnového týdne, zvolili jsme pro úvodník dubnového newsletteru témata aprílovsky protichůdná. Posuďte sami. Podpora digitální ekonomiky je vedle tzv. „zelené ekonomiky“, sociální a zdravotní péče jednou z klíčových oblastí podpory rozvoje pro nadcházející období do roku 2020. Z celoevropského hlediska potřebuje 20 % pracovně aktivních lidí v současných podmínkách pokročilé znalosti ICT technologií a 90 % z nich se neobejde bez základních schopností práce s moderními technologiemi. Předpoklad vývoje hovoří v tom smyslu, že počet pracovních míst s vysoce kvalifikovanými pracovníky v oblasti ICT naroste do roku 2020 na počet 16 milionů a naopak lidé se znalostmi ICT technologií na nízké úrovni budou zástupci snižující se skupiny z celoevropského pohledu 12 milionů pracovně aktivních v r. 2020. Není tedy pochyb o tom, že v době, kdy dnešní generace internetových domorodců, trávících významnou část svého volného času v prostředí facebooku, doroste do věku aktivně přispívajících do společných zdrojů HDP, bez kvalitních znalostí práce s ICT jim bude velmi těžké konkurovat a je tedy více než nutné se
v oboru neustále vzdělávat.

Jiný pohled na celou věc ovšem nabízí výsledky studie Forensic Psychlogy, podle kterých má pravidelné užívání internetu velmi negativní vliv na to, jakým způsobem využíváme vlastní mozek. Na internetu se pomalu, ale jistě stáváme závislými, bez kalendáře a databáze kontaktů si nejsme schopni nic pamatovat, místo vlastních úvah raději přejíždíme očima názory druhých a vyhledávání a tříbení informací se smrskává ve schopnost vyhledávat na internetu – ovšem bez následného kroku ověření si relevance získaného zdroje. Lenivíme, nejsme schopni zpracovat a třídit množství informací, které se na nás hrnou. Internetový multitasking vede k roztříštěnosti naší pozornosti a nejsme schopni se soustředit na konkrétní úkol, který bychom dotáhli do důsledku. Celkově začínáme být ovlivněni internetovým prostředím, které nás formuje v našem dalším vývoji.

S ohledem na oba trendy může být východiskem vzít si z každého to lepší – neustále sledovat vývoj a sebevzdělávat se ve snaze zůstat konkurenceschopnými, a zároveň si zachovat nadhled a autentičnost vlastního úsudku. A aby se Vám to úspěšně dařilo nejen v roce 2020, ale i v druhém čtvrtletí tohoto roku, Vám přeje

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 5/2012 (7)

Vážení čtenáři,

je za námi měsíc květen, který byl pro naší organizaci plný událostí. Těmi stěžejními byly mezinárodní konference, pořádaná organizací INSAFE a věnující se ve svém obsahu především dalšímu rozvoji a podpoře tématu bezpečného internetu v jednotlivých zemích, které jsou jejími členy. Tou druhou je konference v Senátu Parlamentu ČR, která proběhne 29. května pod názvem: „Online kriminalita – prevence a legislativa“. Vystoupení oborníků jsou vyvážena příspěvky od zástupců dětí a mládeže, kteří mají možnost vyjádřit se k problematice bezpečného internetu ze svého pohledu. Jejich neotřelé názory jsou velkým přínosem a inspirací do další činnost nás všech.

Květen byl také měsícem, kdy vrcholí dvě soutěže – nejvýznamnější z nich, PaySec Cup, už dokonce zná své vítěze. První cenu vyhrála třída 6. A ze Základní školy Vratimov; všem jejím žákům gratulujeme a přejeme příjemné zážitky ze čtyřdenního zájezdu do Švýcarska. Oproti tomu soutěž "O nejlepší online obsah pro děti" stále běží. Pokud víte o webové stránce s pozitivním obsahem vhodným pro děti ve věku 6 až 12, dejte nám o ní vědět. Uzávěrka soutěže byla prodloužena do konce května.


Konec května je i obdobím, kdy na středních školách probíhají maturity – studenty jistě velmi oblíbené ukončení jejich středoškolských studií. V té souvislosti nás velmi zaujal experiment jednoho z netrpělivých maturantů, který si čekání na výsledky své zkoušky z dospělosti zkrátil vytvořením podvodných stránek, které nabízely výsledky maturitních zkoušek. Stránky působily dojmem oficiálního serveru maturit a odkaz na ně vtipálek šířil v prostředí Facebooku. K jeho překvapení ovšem podvodná stránka měla za 24 hodin celkem 2632 přístupů, což jednoznačně dokázalo fakt, že metody sociálního inženýrství působí zcela bez rozdílu věku a míry znalosti online prostředí – stačí pouze najít to správné, v danou chvíli a pro danou cílovou skupinu, citlivé téma.


Mladému autorovi phishingu se tak během jednoho dne nahromadily tisíce přihlašovacích údajů do systému výsledků maturitních zkoušek, aniž by to byl jeho původní záměr. Jak je tedy vidět, i nemálo devatenáctiletých mladých uživatelů internetu lze i přes jejich zkušenosti s online světem, ve kterém se pohybují jako ryby ve vodě, lehce nachytat, použijeme-li tu správnou návnadu. Jen si přejme, aby jejich rozčarování nebylo v jiných případech mnohem horší, než jen zklamání z faktu, že na faktické výsledky svých maturit si museli ještě nějakou tu chvíli počkat.


Přejeme vám bezproblémový závěr školního roku a bystrý úsudek při vyhýbání se phishingu


Národní centrum bezpečnějšího internetu

Zobrazit položky...

Newsletter 6/2012 (7)

Vážení čtenáři,
je zde konec školního roku a mnozí z vás jsou již prázdninově naladěni, pokud už nebalí svá zavazadla k odjezdu na tolik vytouženou dlouho očekávanou dovolenou. Horké počasí, které nás provázelo prakticky celým červnem, asi nebylo nic proti horkým chvilkám, které čekaly na provozovatele a především administrátory webových stránek Poslanecké sněmovny poté, co zde byly objeveny pornografické materiály.

Ať už byla příčina této kauzy jakákoliv, minimálně k zamyšlení je i následná kampaň, která se rozběhla v prostředí sítě facebook a jejímž obsahem bylo „pátrání“ po identifikaci objektů především ženského pohlaví, které se na inkriminovaných materiálech objevily. Samozřejmě vše probíhalo na úrovni spekulace a z čeho může mrazit je mimo jiné i samozřejmost, s jakou jsou uživatelé sociálních sítí přijmout tvrzení davu, které je na bázi dohadů nepodložených jediným faktem. Hon na identifikaci zmíněných žen v podstatě probíhal hledáním profilů se shodnými jmény, případně na základě podoby na fotografiích, které mají ve svých profilech veřejně přístupné.

A to samozvaným soudcům z lidu bohatě stačí k jednoznačnému určení. Mohlo se tak naprosto jednoduše stát, že v souvislosti s kauzou bylo označeno anebo jmenováno mnoho lidí, kteří s ní nemají ani zdaleka nic společného, a to samozřejmě bez jakéhokoliv jejich přičinění a aniž by si to sebeméně přáli. Holt žijeme v době, kdy si lze prostřednictvím sociálních sítí o lidech zjistit tolik informací, že jejich zneužití se v některých případech až paradoxně nabízí. Zveřejňujeme toho o sobě nesrovnatelně více, než tomu bylo dříve.

Na druhou stranu zodpovědnost v prostředí online nám velmi chybí, čeho důkazem může být v podstatě jakákoliv diskuze v prostředí internetu. Je dobré mít při zveřejňování svých fotek případně informací osobního charakteru na facebook neustále na paměti především komu je chci ukázat. Davová mánie umocněná anonymitou online prostředí může nabýt až zrůdných rozměrů.

Přejeme Vám příjemné prožití léta a zasloužených dovolených, a až budete své nejnovější fotografie a čerstvé zážitky z cest sdělovat svým známým přes internet, myslete na ochranu svého soukromí…


Národní centrum bezpečnějšího internetu

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 9/2012 (9)

Vážení čtenáři,

v souvislosti se startem nového školního roku připravila organizace Insafe pro učitele prvních i druhých stupňů základních škol výukové nástroje, které by jim měly pomoci při výuce digitálních znalostí a zlepšení povědomí v oblasti bezpečné práce s internetem. Nabízené materiály jsou zpracovány moderní hravou formou tak, aby žákům nenásilným a zábavným způsobem vštípily základy bezpečného internetu a ochrany vlastního soukromí, které jsou při intenzivním používání sociálních sítí více než nutné. Lekce obsahují i videa s bohatou infografikou, takže i přesto, že většina podkladů je k dispozici v anglickém jazyce, jistě budou snadno pochopitelné a snadno využitelné při praktické výuce. Národní centrum bezpečnějšího internetu jeden z výukových materiálů lokalizovalo. Jde o hru s názvem „Pocitový barometr“, díky které si děti mohou velmi snadno uvědomit, že různí lidé se mohou ve stejných situacích cítit zcela odlišně. Cílem hry je naučit děti odlišné názory respektovat a tolerovat. Hru lze využít i pro zkoumání různých modelů chování zúčastněných hráčů při různých situacích, které lze hrou navodit. Všechny nástroje jsou k dispozici v elektronické verzi zdarma ke stažení z internetových stránek Saferinternet.cz.

S novým školním rokem zahajuje Evropská komise iniciativu k větší podpoře akceptace mimoškolního vzdělávání. Cílem doporučení je především zlepšit konkurenceschopnost mladých lidí, kteří v dnešní složité ekonomické situaci hledají práci a starším lidem, kteří z různých důvodů o práci přišli a mají nízkou kvalifikaci. V souvislosti s novou iniciativou vyzývá Evropská komise členské státy k ustanovení národních metodik a postupů uznávání neformálního vzdělávání, a to do konce roku 2015. To by mělo obyvatelům umožnit získat plnou anebo částečnou kvalifikaci na základě vzdělání, získaného mimo instituce formálního vzdělávání. Takovým systémem v tuto chvíli disponují pouze Finsko, Francie, Lucembursko a Nizozemí – což je důkazem, že takový systém lze uvést v praxi a je kde se inspirovat. Cílem nové aktivity Evropské komise, která je součástí iniciativy Evropa 2020, je zvýšit kompetence potenciálních uchazečů o práci, snížení celkové nezaměstnanosti, a tím nastartování ekonomického oživení. Přejme si, aby tato iniciativa přinesla kýžené výsledky, i když souhlasím s mnohými z Vás v názoru, že ty správné podněty je třeba hledat jinde. Nicméně jistě se shodneme na faktu, že bez odpovídajícího vzdělání, schopností a zkušeností se v dnešním světě prostě neobejdeme.

Úspěšný vstup do nového školního roku Vám přeje


Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 10/2012 (8)

Vážení čtenáři,
samy děti jsou největšími šiřiteli dětské pornografie na internetu, a přestože o potenciálních rizikách takového chování ví, často jim chybí odpovídající zpětná vazba a odpovědnost především k vlastní budoucnosti. To byl jeden ze závěrů kulatého stolu, který Národní centrum bezpečnějšího internetu organizovalo v posledním říjnovém týdnu v rámci Týdne kybernetické bezpečnosti. 88 procent obrázků a videí se sexuální tématikou, které především mladí uživatelé do prostředí internetu umísťují, je stahováno a dále šířeno na jiné sexuálně zaměřené internetové stránky. Tam nad nimi uživatelé ztrácejí jakoukoliv kontrolu a jejich vystavení může mít fatální vliv na jejich další profesní a společenský vývoj.

Přestože cílem naší diskuze bylo především zlepšit informovanost a sdílení zkušeností mezi sektory neziskových organizací, vládními institucemi a komerčními firmami, jedna z hlavních připomínek ke koordinaci společného postupu se týkala faktu, že ze zorného uhlu aktivit všech se začíná vytrácet koncový uživatel. A to i přes to, že je to právě on, kdo v konečném důsledku formuje obsah internetu a nastavuje vzorce chování v online prostředí. Z hlediska bezpečnosti a zranitelnosti jsou nejohroženějšími skupinami senioři a děti. Proto by společný záměr všech aktivit měl směřovat právě k podpoře těchto uživatelů.

Při diskuzi jsme se dotkli i témat kybernetické bezpečnosti na úrovni zachování a ochrany výměny informací při potenciálním napadení informační infrastruktury. K vyjasnění této problematiky měl přispět simulovaný kybernetický útok na evropskou informační infrastrukturu. Jeho cílem bylo prověřit, jak v takových případech dokáží jednotlivé národní organizace CERT postupovat v součinnosti s komerčním sektorem pro potlačení škodlivých důsledků takového útoku a ochránit klíčové nástroje informační infrastruktury. Česká republika se tohoto cvičného útoku, který proběhl v prvním říjnovém týdnu, zúčastnila zatím jen v roli pozorovatele. Nám stále chybí definice kyberprostoru a momentálně se pracuje na paragrafovém znění zákona o kybernetické bezpečnosti. Při jeho přípravě se objevilo mnoho detailů, které bude zapotřebí ještě vyjasnit.

Ač pohled jednotlivých zástupců zúčastněných organizací zohledňoval jejich vlastní vnímání společné problematiky, v jednom panovala jednoznačná shoda. Ze zorného pole našich snah o bezpečný internet se nesmí vytrácet koncový uživatel a jeho průběžné vzdělávání.

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 11/2012 (9)

Vážení čtenáři,

internet se stal nedílnou součástí života dětí a mládeže. Stále se prodlužující doba, kterou dospívající mládež tráví on-line, je výzvou k zamyšlení, zda je pod kontrolou jejich používání internetu. Jsou obavy, že příliš mnoho času stráveného online může negativně ovlivnit hned několik aspektů života mladých lidí. Potenciálně může vést ke zhoršení školních výsledků, nebo dokonce odchodu ze školy, opouštění jiných zálib, psychologickým problémům, jakými jsou deprese, úzkost, nízké sebevědomí a fyzické zdravotní problémy způsobené nedostatkem spánku a fyzických aktivit. Zatím se nedá jednoznačně říci, zda nadměrné používání internetu je příčinou těchto problémů. Mohlo by být příznakem jiných problémů, které se zvýšenými online aktivitami mohou projevovat.

Výzkumem, týkajícím se „nadměrného užívání“ internetu, se zabývala organizace EU Kids Online a výsledky publikovala ve své detailní studii.

Výsledky naznačují, že děti, které jsou nejvíce citlivé na nadměrné užívání internetu a jeho potenciální negativní důsledky jsou ty, které jsou starší, mají emocionální problémy a vykazují vysokou potřebu hledání senzací. Trávení více času v prostředí on-line může vést mládež, která je již psychicky náchylná, k dosažení patologické úrovně nadměrného užívání internetu.

Trávení spousty času on-line nemusí být příznak v chování dítěte s problémy, týkající se užívání internetu. Pojem "nadměrné užívání" byl vybrán k označení vzorce chování, které je opakované, nutkavé a nekontrolované. Aby se zabránilo nadměrnému užívání internetu u dětí, je rodičům doporučeno aktivně se zapojit do online aktivit jejich dítěte prostřednictvím podpory a otevřené diskuse, a to nikoliv pouze v případech, když dítě cítí jakoukoliv formu obtěžování v prostředí online.

Otevřená diskuze také podpoří pozitivní a vstřícnou atmosféru v rodině, může také podpořit zamyšlení nad vlivem rodičů na zprostředkování využití internetu u jejich dětí. Podobně je tomu u politických aktivit, které podporují rodiče v rozvoji aktivní strategie na posílení on-line aktivit jejich dětí směrem rozšíření jejich příležitosti, budování digitální gramotnosti a osvojení bezpečnostních dovedností. To vše může přispět ke snížení problematického používání internetu a zároveň zvýšit odolnost dětí vůči škodlivým on-line projevům. Nakonec rodiče jsou ti, kdo jsou zodpovědní za výchovu svých dětí.

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 12/2012 (9)

Vážení čtenáři,

dovolte nám popřát Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do Nového roku 2013.

 

Vážíme si Vaší přízně a všech aktivit, které v souvislosti se snahou učinit internet bezpečnějším
a pozitivnějším místem realizujete.

První akcí, která nás čeká v novém roce 2013, bude „Den bezpečnějšího internetu 2013“. Jde
o mezinárodní aktivitu, jejímž cílem je především upozornit na potenciální rizika škodlivého obsahu
a škodlivým projevům online a dát impuls všem organizacím, pracujícím s mládeží, o tomto tématu otevřeně hovořit. Den bezpečnějšího internetu 2013 bude provázet motto „Komunikujte ohleduplně“, které má za cíl upozornit na potřebu zodpovědnosti při online komunikaci nejen ke svému okolí, ale i k sobě samotným.

Ke Dni bezpečnějšího internetu se připojuje i naše organizace a v jeho rámci vyhlašuje soutěž. Přidejte se k nám a vyhrajte jednu z hodnotných cen – určitě to bude stát za to! Hlavní výhrou bude ultrabook.

Veselé Vánoce, šťastný a bezpečný nový rok 2013!

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
Stoponline.cz
Our website is protected by DMC Firewall!