Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Newsletter 2013

Podřazené kategorie

Newsletter 1/2013 (9)

Saferinternet Newsletter, leden 2013

 

Vážení čtenáři,

tak jako každoročně i letos je středobodem aktivit Národního centra bezpečnějšího internetu zkraje nového roku Den bezpečnějšího internetu. Tato mezinárodní aktivita letos slaví své desetileté jubileum a její hlavní téma je zaměřeno směrem, který je v souvislosti s popularitou sociálních sítí a nejčastější aktivitou, kterou provozují děti a mladí uživatelé internetu, velmi aktuální; tedy ohleduplnosti v oblasti online komunikace. I v souvislosti s právě proběhlou v historii ČR první přímou volbou prezidenta jsme se v mnoha internetových diskuzích mohli přesvědčit, že právě v oblasti ohleduplnosti při online komunikaci a dodržování základních pravidel netikety máme co dohánět.

Národní centrum bezpečnějšího internetu vyhlásilo v souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu soutěž, do které se mohou přihlásit všechny organizace, které jsou ochotny pro své svěřence zorganizovat jakoukoliv akci, která povede ke zvýšení povědomí v oblasti bezpečnosti online a dotkne se hlavního tématu Dne bezpečnějšího internetu. Nemusí jít o žádnou oficiální akci. Stačí uspořádat např. neformální debatu a o všech aspektech bezpečnosti online diskutovat. Pokud nám o akci podobného druhu dáte vědět, zařadíme Vás do naší soutěže, ve které můžete vyhrát mnoho zajímavých cen – tou první je ultrabook HP Folio od společnosti Intel. Více o pravidlech naší soutěže včetně seznamu pro výherce se můžete dozvědět na našich webových stránkách, věnovaných aktivitám Dne bezpečnějšího internetu: www.saferinternetday.cz.

V souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu uvede Národní centrum bezpečnějšího internetu také novou knihu, která ve svém obsahu pojednává především o potenciálních hrozbách světaonline a zásadám bezpečného chování, jejichž dodržováním lze případná rizika minimalizovat. Kniha s názvem „Bezpečnost dětí na Internetu – rádce zodpovědného rodiče“ vychází v nakladatelství Computer Press, obsahuje celkem 224 stran a je určena nejširší veřejnosti se zájmem o problematiku online bezpečnosti. Může samozřejmě posloužit i pedagogům jako vhodná pomůcka pro výuku souvisejících témat v hodinách ICT. V knize čtenáři najdou také mnoho skutečných příkladů ze života a reálných situací s návody, jak takové situace řešit. Kniha vychází 4. února 2013 a doporučujeme ji Vaší pozornosti.

Národní centrum bezpečnějšího internetu
www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 2/2013 (7)

Vážení čtenáři,

Den bezpečnějšího internetu 2013 byl jednoznačně hlavní událostí letošního února s tématikou bezpečnosti online. Národní centrum bezpečnějšího internetu plnilo roli koordinátora souvisejících aktivit na území České republiky a kromě tiskové konference, uspořádané k příležitosti Dne bezpečnějšího internetu, zorganizovalo ve spolupráci se svými partnery i soutěž o velmi hodnotné ceny. Soutěž stále probíhá, k dnešnímu dni se do ní zapojilo celkem 50 škol a organizací pro práci s mládeží. Uzávěrka soutěže je 31. března 2013, takže pokud máte jakýkoliv nápad na zorganizování osvětové aktivity pro cílovou skupinu dětí a mládeže, neváhejte nás o této aktivitě informovat. Do naší soutěže se stále můžete zapojit, hledáte-li inspiraci, podívejte se na naše webové stránky www.saferinternetday.cz, kde v sekci „Soutěž a zapojené organizace“ najdete informace o aktivitách všech zúčastněných organizací. Třeba vám pomohou v rozhodování a nakonec možná i výhře první ceny – ultrabooku HP Folio, věnovaného společností Intel.

K příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2013 NCBI představilo také novou knihu, kterou ve spolupráci s NCBI vydalo nakladatelství CPress. Kniha je určena nejširšímu publiku zájemců o problematiku bezpečného internetu, především ovšem rodičům dětí, jejichž online aktivity jim nejsou lhostejné. Kniha je ojedinělá svým zpracováním a komplexností témat, která se dotýkají všech aspektů online bezpečnosti. Na našem trhu chyběla a tak pevně věříme, že pozitivně přispěje k lepší osvětě a informovanosti veřejnosti o rizicích internetu.

Dalším počinem NCBI, jehož oficiální uvedení souviselo s datem letošního Dne bezpečnějšího internetu, bylo uvedení cyklu videopříběhů s názvem NETstory. Jde o pět příběhů, zpracovaných na základně skutečných událostí, které popisují typické případy současných rizik online, které souvisejí především s aktivitami uživatelů na sociálních sítích. Ke každému z příběhů je zpracovaná podrobná metodika včetně pracovních listů pro žáky, takže je možné přímé nasazení ve výuce.

Podle výsledků nejnovější studie společnosti AVG je evidentní, že významným hendikepem chytrých telefonů a tabletů je důvěra uživatelů v jejich bezpečnost. Přestože prodeje mobilních zařízení raketově rostou a prodeje klasických PC nechávají ve svém hlubokém stínu, používání aplikací, jakými jsou např. nakupování na online shopech, případně elektronické bankovnictví, považují uživatelé stále bezpečnější na PC než dnes velmi trendových chytrých telefonech a tabletech. V této oblasti čeká technologické firmy mnoho osvětové práce a přesvědčování uživatelů o opaku. I o tom se můžete dočíst v našem únorovém newsletteru.

Jarní dny budou u nás především ve znamení přípravy kampaně Get Online Week, která bude zaměřena především na zvýšení zájmu o vylepšení schopností práce s dnešními digitálními zařízeními. V jejím rámci Národní centrum bezpečnějšího internetu nabídne mimo jiné i nástroj k otestování vlastních schopností s názvem Skillage. Pomůže jednotlivcům zorientovat v současných nárocích na znalosti práce s ICT a jejich potenciálních možnostech práce s nimi. Kampaň proběhne v týdnu 18. až 24. března a podrobné informace o její náplni samozřejmě najdete na našich webových stránkách www.saferinternet.cz.

S přáním bezpečných přicházejících jarních dnů,

Národní centrum bezpečnějšího internetu

 

www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 3/2013 (8)

Vážení čtenáři,

podle výsledků pravidelné kvartální studie společnosti AVG o vývoji bezpečnosti především v oblasti online si uživatelé nelámou hlavu především s ukládáním obrázků intimního charakteru, které mají uloženy ve svých chytrých telefonech. Naopak jejich nedůvěra k dostatečné bezpečnosti online aplikací, jako např. e-bankingu a online nakupování je překvapivě vysoká. Z toho samozřejmě nemají radost technologické firmy, které se snaží pro své uživatele vyvíjet stále nová vylepšení, která se ovšem nesetkávají s dostatečnou odezvou v podobě rostoucí míry jejich užívání. Pro někoho možná překvapivé mohlo být i zjištění studie, že škodlivý kód je schopné vytvořit už jedenáctileté dítě.

Fakt, že děti jsou v oblasti užívání a znalostí digitálních technologií mnohem dále, než my dospělí, by pro nás měl být vážným zamyšlením nad úrovní našich znalostí a motivací pro jejich zlepšení. I z toho důvodu se Národní centrum bezpečnějšího internetu připojilo k mezinárodní kampani "Get Online Week", jejímž cílem je právě zlepšení schopností práce se současnými online technologiemi a porozumění jejich možnostem. Kromě udržení kroku s naší nejmladší generací je dalším, v mnoha případech tím hlavním, motivem také potřeba udržet si potřebnou úroveň znalostí pro vlastní možnosti uplatnění na stále více konkurenčním trhu práce. V rámci kampaně je k dispozici test vlastních schopností v oblasti ICT s názvem Skillage. Zkuste si jím projít a pokud byste se svými výsledky nebyli spokojeni, můžete si své znalosti hned doplnit prostřednictvím interaktivního výukového programu společnosti Intel PC Basics, jehož instalační sadu jsme v rámci realizace kampaně dali k dispozici na našich internetových stránkách. Ať chceme či ne, sebevzdělávání je celoživotním procesem a díky překotnému vývoji ICT více než v jiných oblastech platí, že kdo chvíli stál… Ale dost mravokárných pouček.

V druhé polovině března Národní centrum bezpečnějšího internetu odstartovalo roční kampaň, která je s názvem „Mladí proti nenávisti online – žít, učit se a jednat pro lidská práva“ zaměřena především na posílení snahy o etickou a ohleduplnou komunikaci online a potlačování extrémistických projevů ve všech jeho formách. Kampaň si klade za cíl poukázat na škodlivé projevy v oblasti online komunikaci především s ohledem na možnosti současného Webu 2.0, který nabízí bohaté možnosti uživatelsky generovaného obsahu. Kampaň bude podporována jak online, tak i offline a v jejím rámci vznikne mnoho materiálů podporujících pozitivní komunikaci v internetovém prostředí. Kampaň běží ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejím partnerem se stala společnost UPC. Vzhledem k průběhu mnoha diskuzí v internetovém prostředí se domníváme, že i v této oblasti nás čeká ještě mnoho práce.

S přáním, aby se vám vyhýbaly pokusy o kybernetické útoky, jichž jsme byli svědky v prvních březnových dnech a o kterých se také dočtete v našem newsletteru,

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 4/2013 (9)

Vážení čtenáři,

děkujeme všem Vám, kdo jste se zapojili do soutěže, pořádané Národním centrem bezpečnějšího internetu v rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2013. V naší organizaci se nakonec selo 70 aktivních přihlášek do soutěže a velmi nás potěšila rozmanitost a kreativita, se kterou jste se organizace různých vzdělávacích a osvětových aktivit s Vašimi svěřenci zhostili. Vaší práce si nesmírně vážíme a ceníme si zájmu o společnou problematiku bezpečného online a informovanosti nejcitlivější cílové skupiny, ke které patří nejmladší a začínající uživatelé online prostředí a sociálních sítí. Vyhodnocení soutěže spolu s vyhlášením výherců je jedním z hlavních bodů našeho dubnového newsletteru. Čtěte pozorně, možná mezi šťastnými výherci najdete právě Vaší organizaci. :)

Národní centrum bezpečnějšího internetu připravilo a realizuje pro školy na území České republiky ve spolupráci s mezinárodní organizací European Schoolnet projekt s názvem "eSafety Label". Projekt je určen pro všechny základní i střední školy ve všech regionech ČR a jeho cílem je nabídnout školám možnost otestovat své vlastní IT prostředí, které nabízí svým žákům a získat certifikát, který je potvrzením provozu dostatečně zabezpečené a dobře spravované IT infrastruktury. Certifikát lze získat podle úrovně splnění požadovaných kriterií ve třech stupních. Přihlášení do projektu lze realizovat prostřednictvím online formuláře, stejným způsobem lze také absolvovat vstupní test, jehož výsledkem je hodnocení kvality provozovaného ICT. V případě požadavku na zlepšení stávající úrovně bude možné se obrátit na tréninkové centrum, kterým je pro území České republiky Národní centrum bezpečnějšího internetu, a to pomůže provést taková opatření, která by získání certifikátu pomohla. Projekt také nabízí unikátní možnost získat informace, jakým způsobem postupovat v případech, kdy bude v prostředí školy identifikována některá z forem škodlivého chování anebo šíření nežádoucího obsahu. V neposlední řadě certifikát zvýší i prestiž úspěšné školy, a tak pevně věříme, že se Vás do projektu eSafety Label zapojí co nejvíce...

Dostatečně zabezpečené jarní dny přeje

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 5/2013 (8)

Vážení čtenáři,

v polovině května se v Senátu Parlamentu ČR konala již tradiční konference za účasti zástupců státní sféry, komerčních firem, neziskových organizací a odborníků z oblasti školství. Diskutovaná problematika se týkala především novinek v oblasti prevence online kriminality. Pozitivní posun v této oblasti by měly znamenat především diskutované novinky v obsahu Trestního zákona, které by měly nově zahrnout do kategorie trestných činů aktivní snahu o kontaktování dítěte potenciálním groomerem za účelem vylákání ho ke schůzce v reálném světě a potenciálnímu zneužití, a aktivní vyhledávání a sledování dětské pornografie. Pokud budou změny zákona v této podobě přijaty, jistě přinesou především policii větší možnosti z hlediska sledování a stíhaní online delikventů, na druhou stranu budou klást větší nároky na důkazní řízení a mohou také vést k případnému zneužívání. Každopádně ale jde o krok správným směrem, který by mohl pomoci očistit svět online o škodlivé projevy vedoucí k fatálním následkům u nejcitlivější cílové skupiny.

O tom, že nástroje pro účinnější potírání šíření dětské pornografie a materiálů zobrazujících týrání dětí by byly více než zapotřebí, svědčí i nejnovější výsledků studie nadace Internet Watch Foundation. Podle jejích výsledků je trend výskytu obrazových materiálů s týranými a sexuálně zneužívanými dětmi bohužel stále rostoucí. Daří se odhalit a trestně stíhat pouze zlomek pachatelů, drtivá většina však zůstává bez postihu. Výzkum mapoval situaci na území Velké Británie, ale jeho výsledky spolu s naznačenými trendy se dají aplikovat i na ostatní regiony především střední a východní Evropy, kde na základě mezinárodních studií bývá trend v oblasti škodlivého obsahu v prostředí internetu podobný.

Přejme si tedy, aby plánované změny v legislativní oblasti spolu s aktivitami technologických firem činných v oblasti internetu, přinesly tolik potřebné zlepšení z hlediska očištění online prostředí od škodlivých projevů postihující nejmladší generaci.

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 6/2013 (8)

Vážení čtenáři,

poslední měsíc školního roku 2012/2013 nám kromě výrazných meteorologických změn, které díky souvisejícím povodním negativně postihly velkou část našeho obyvatelstva, přinesl aktivní start několika projektů především z oblasti vzdělávání.

Naše současnost je charakteristická mnoha paradoxy. Kromě faktu, že snad poprvé v historii novodobé civilizace generace dětí ve svých schopnostech překonává své rodiče minimálně v oblasti ovládání online a digitálních technologií, je to i skutečnost, že přestože obsah internetových stránek je svým obsahovým zaměřením určen převážně dospělým, mezi nejintenzivnější cílovou skupinu jeho uživatelů patří děti a mládež. Pro podporu tvorby pozitivního obsahu právě pro tuto cílovou skupinu je určena soutěž o „Nejlepší online obsah pro děti 2013“. Jejím cílem je poukázat na stránky, které jsou určeny především cílové skupině nejmenších, a nabízí jim kreativní a hravý obsah, odpovídající jejich potřebám. Kromě národního kola soutěže má letošní ročník i mezinárodní rozměr, v jehož rámci budou soutěžit vítězné stránky z národních kol a mohou vyhrát některou z velmi hodnotných cen. Kromě vlastní soutěže a poukázání na webové stránky s cílovým zaměřením na nejmladší uživatele online je záměrem organizátorů nabídnout tvůrcům webového obsahu návod, jakým způsobem tvořit a jaké parametry by měl splňovat obsah webových stránek, určený pro děti a mládež. Pokud byste Vy sami byli tvůrci stránek s pozitivním obsahem pro děti, a nebo věděli o stránce, která by splňovala parametry pozitivní a bezpečné stránky, určené pro cílovou skupinu dětí a nejmladších uživatelů internetu, určitě nám dejte vědět. Rádi je zařadíme nejen do národního, ale samozřejmě i celoevropského kola soutěže.

Přejeme Vám všem příjemné prožití letních dnů, zasloužený odpočinek na dovolených a s dalším vydáním našeho pravidelného Newsletteru se opět přihlásíme koncem srpna.

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 8/2013 (10)

Vážení čtenáři,
a je to tady. Aniž bychom se stačili nadát, je zde konec prázdnin a s ním začátek dalšího školního roku, kladoucí před vás všechny nové výzvy, nové povinnosti, ale především spoustu nových úkolů. Do řad školních lavic usednou tisíce žáků se špičkovou technologickou výbavou, kterou budou využívat především za účelem vzájemné komunikace v prostředí Facebooku a dnes už také velmi populární nové sociální síti Ask.fm. Ať chceme nebo ne, jde dnes už naprosto běžnou součást života naší mladé generace a jediné, co s tím můžeme udělat, je apelovat na jejich zdravý rozum, o jehož existenci často pochybujeme, a podat jí pomocnou ruku v případech, kdy jde do tuhého.  A že do tuhého jde dost často; jak nakonec dokládá případ sebevraždy čtrnáctileté dívky, která prožila teror od anonymních uživatelů právě zmíněné novinky na nebi sociálních sítí. Určitou formu šikany přeci prožil takřka každý z nás, namítne skeptik, a záleží přeci jen na míře odolnosti jedince, jak je schopen se s těmito projevy vypořádat. Což je fakt, který ovšem pomíjí jeden z velmi nebezpečných aspektů kybernetické šikany, a to její nekontrolovatelnost šíření, anonymitu, intenzitu a rozměr, do kterého může narůst.

Pro podporu informovanosti právě v této oblasti Národní centrum bezpečnějšího internetu připravilo na přicházející podzimní období hned několik vzdělávacích projektů, které mají za cíl informovat a vzdělat především odbornou veřejnost, pracující s mládeží, se současnými aspekty online hrozeb a škodlivých projevů v oblasti internetu. Kromě vzdělávacích programů, které budou realizovány formou série školení a seminářů jak na území hl. m. Prahy v rámci projektu Praha bezpečně online, jsme rozšířili svou činnost i do oblasti regionu. Ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina realizujeme vzdělávací projekt Vysočina bezpečně online, v jehož rámci se bude začátkem druhé poloviny září konat na půdě jihlavského Krajského úřadu dvoudenní konference. Stejně tak připravujeme realizaci už tradiční podzimní konference v prostorách pražského Magistrátu. O zmíněných akcích samozřejmě informujeme v aktuálním vydání našeho Newsletteru a těšíme se na Vaši hojnou účast.

S novým školním rokem NCBI také spouští druhou fázi projektu eSafety label, jehož cílem je nabídnout školám nástroj pro otestování jejich ICT prostředí, které využívají žáci ve výuce i ve svém volném čase, s možností získat certifikát úrovně bezpečnosti. Připojte se k této aktivitě a nabídněte svým žákům certifikované bezpečné ICT prostředí. Program eSafety label nabízí i možnosti průběžného doplňovaní znalostí pedagogů v oblasti bezpečnosti ICT.

Pevné nervy a úspěšný vstup do nového školního roku přeje
Národní centrum bezpečnějšího internetu
www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 9/2013 (9)

Vážení čtenáři,

Národní centrum bezpečnějšího internetu spolu s Krajským úřadem Kraje Vysočina a Vyšší policejní školou MV ČR Praha – pracoviště Jihlava, organizovalo krajskou konferenci s názvem „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi“. Dvoudenní konference se snažila především poukázat na současné aspekty boje s kybernetickou kriminalitou, který bývá pro orgány činné v trestním řízení dost komplikovaný vzhledem k chybějící legislativě (i když momentálně se blýská na lepší časy, pokud bude schválena novela Trestního a Občanského zákona včetně pasáží týkajících se právě online delikvence, bude přeci jen stíhání pachatelů kybernetických zločinů o něco snazší) a nesnadnému dohledávání a dokazování trestných činů páchaných s vyžitím online a digitálních technologií. Na příkladech z praxe bylo evidentní, že za mnoho problémů si mohou uživatelé sami, zvláště jde-li o uživatele z věkové kategorie teenagerů, kterým často chybí pud sebezáchovy a zpětná vazba, které by je odradily od informací, videí a obrázků, sdílených v prostředí online a sociálních sítí. O to větší důraz je v těchto oblastech kladen na preventivní vzdělávání a osvětu, sloužící především k výchově uživatelů online k zodpovědnému přístupu k moderním technologiím.

I k tomu účelu je určen mezinárodní projekt eSafety label, jehož primárním cílem je pomoci školám nastavit a provozovat ICT prostředí tak, aby bylo dostatečně zabezpečené, moderní, robustní a přínosné z hlediska využívání žáky na školách. Projekt na území ČR realizovaný Národním centrem bezpečnějšího internetu pomáhá prostřednictvím vstupního testu školám poznat úroveň jimi provozovaných ICT prostředí a upozorňuje na slabá místa, která by do budoucna mohla být problematická. Jedním z výstupů projektu budou pasáže školních řádů, které definují podmínky a doporučení pro provoz ICT pracoven na školách. Projekt eSafety label se týká jak technických aspektů zmíněné infrastruktury, tak i doporučení pro užívání především online prostředí pro zachování maximální možné míry bezpečí a udržitelnosti pro nejmladší uživatele. Velkým problémem na mnoha školách je systém kontinuálního vzdělávání pedagogů, zabývajících se ICT tématy, a tak eSafety label nabídne i prostředky a materiály, které by se daly k tomuto účelu využít.

Mladá generace disponuje výbornými znalostmi v oblasti užívání online prostředků a není často jednoduché s ní udržet krok. A to i s uvážením faktu, že je často vybavena nejnovějšími technickými prostředky, kterým školy často nemají šanci konkurovat a pokud se o to pokusí, je to za cenu nemalých finančních investic a s vědomím faktu, že za půl roku v tuto chvíli moderní zařízení budou stejně zastaralé. Proto je v dnešních dnech trendem nejen v komerční sféře, ale i školství, přistupovat ke konceptu, označovaném anglickou zkratkou BYOD (přines si své vlastní zařízení a využívej na naší síti). I tento přístup mnohé školy využívají a o to větší nároky jsou kladeny na robustnost a zabezpečení jejich online infrastruktury. Pokud vám není lhostejný stav vaší ICT sítě na škole, připojte se k našemu projektu eSafety label. Kromě certifikátu úrovně vaší sítě (bronzový, stříbrný a zlatý) získáte přehled o jejím stavu a můžete získat mnoho podkladů pro další vzdělávání svých pedagogů.
S přáním nejen online bezpečných podzimních dnů,

Národní centrum bezpečnějšího internetu
www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 10/2013 (9)

Vážení čtenáři,

říjen byl pro Národní centrum bezpečnějšího internetu nabitý událostmi. Celý měsíc byl věnovaný mezinárodní kampani "Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti", jejímž koordinátorem pro území ČR byla naše organizace. Kampaň odstartovala hned první říjnový den novinářským briefingem za účasti vážených hostů, ředitele Národního centra kybernetické bezpečnosti, Vladimíra Rohela, a expertky v oblasti kybernetické bezpečnosti z organizace NIC.CZ, paní Andrey Kropáčové. Kromě cílů a náplně kampaně byli přítomní hosté seznámeni s apekty boje s kybernetickou kriminalitou a novinkammi, které by měl přinést připravovaný Zákon o kybernetické bezpečnosti. Základním poselstvím, které letošní kapmaň provázelo, je poukázání na fakt, že kybernetická bezpečnost je věcí každého uživatele, připojeného do online prostředí. Boj za bezpečné prostředí online zůstává spojitým procesem a nekončí základním bezpečnostním nastavením síťového a operačního prostředí, jak se mnozí uživatelé domnívají.

Hlavní událostí měsíce října byla pro naši organizaci již tradiční podzimní konference, která se s názvem "KYBERPSYCHO" – prevence, řešení a právní souvislosti elektronického násilí konala v konferenčních prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, a to v rámci projektu Praha bezpečně online. Kromě seznámení auditoria s novinkami v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě měli návštěvníci nově možnost zúčastnit se rozšiřujícího odpoledního programu. Jeho součástí bylo promítání filmu Místnost sebevrahů a Kybermarket – přehlídka neziskových organizací, které jsou aktivní v oblasti problematiky bezpečného online prostředí. O tom, že šlo o dobrý počin, svědčil zájem účastníků, který předčil naše, už tak dost vysoká, očekávání.

V závěru měsíce října měli zástupci Národního centra bezpečnějšího internetu příležitost aktivně se zúčastnit semináře, pořádaného Světovou zdravotnickou organizací na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR. Jeho tématem byly zkušenosti dětí s násilím, ke kterým v dnešní době bohužel velmi přispívá i online prostředí a zvláště sociální sítě. V průběhu semináře zazněly z úst lékařů bohužel velmi otřesné a alarmující případy z praxe, které se zvláště u dětí velmi negativně ovlivňují jejich další vývoj a zapojení do reálného života. Mnohokrát během semináře zazněl apel směrem k rodičům, kdy právě oni jsou těmi, kdo dětem mohou nejvíce pomoci, a to ať už v oblasti prevence, tak v případech, kdy potřebují zázemí a pomoc poté, co se stanou obětí násilného anebo sexuálního zneužití. A platí to i v případech, kdy prostředníkem takových zkušeností je počítač připojený do prostředí internetu. "Dítě potřebuje neustálý čas a zájem svých rodičů", a to i v dnešním každodenním stresu, kdy rodiče často zápasí s nedostatkem času a počítač připojený do internetu používají jako náhražku chůvy. Dítě v obývacím pokoji s počítačem online není zdaleka v takovém bezpečí, jak by se na první pohled zdálo, spíše naopak.

A bezpečné online prostředí by se mělo stát i součástí každodenní výuky na základních a středních školách. K jeho nastavení, otestování úrovně zabezpečení a podpoře je určen projekt eSafety Label. V jeho rámci může škola obdržet certifikát, jež garantuje provoz počítačové učebny podle mezinárodních standardů, zajišťující dostatečnou ochranu připojených uživatelů. Připojte se k projektu i s vaší školou, vaši svěřenci vás za to budou mít rádi a jejich rodiče pro vzdělávaní svých dětí rádi zvolí právě vaši školu. Přehled škol, které certifikát již obdržely, také přinášíme v našem newsletteru.
S přáním úspěšného potírání škodlivých projevů nejen v oblasti online,

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 11/2013 (11)

Vážení čtenáři,

podle posledních výsledků průzkumů Eurobarometru roste nedůvěra uživatelů k používání internetových služeb, náchylných ke zneužití, mezi které patří především internetové bankovnictví a nakupování v online obchodech. 76 % respondentů odpovědělo kladně na otázku, zda se v uplynulém roce zvýšila pravděpodobnost, že se uživatel stane obětí kyberkriminality. Bezmála sedmina uživatelů už také musela čelit napadení vlastní e-mailové schránky nebo účtu v sociálních sítích. Uživatelé jsou sebevědomí – 70 % z nich si je jistých, že internet umí používat k online nákupům anebo práci v prostředí elektronického bankovnictví, ale pouhá polovina tyto služby opravdu reálně využívá. Z těchto čísel je jednoznačně patrný negativní dopad počítačové kriminality, který se projevuje ve strachu uživatelů ze zneužití osobních údajů a nedostatečném zabezpečení online plateb. Bohužel tento trend jde jednoznačně proti využívání možností, které online aplikace zmíněného typu uživatelům nabízejí a nutí je využívat standardních metod, které jsou ovšem mnohem méně efektivní a časově více náročné. Pozitivní je snad jen fakt, že se uživatelé cítí lépe informováni o potenciálních nebezpečích online světa, než tomu bylo v předchozím roce, ale nabyté vědomosti příliš neaplikují. Např. pouze necelá polovina z nich si během uplynulého roku změnila své heslo. Je jednoznačně patrný nárůst využívání chytrých telefonů a tabletů pro přístup do internetu a jeho využívání. Bohužel právě tato zařízení jsou z hlediska bezpečnostních rizik nejzranitelnější.

Pro další podporu osvětové a preventivní činnosti, která by měla pomoci rozšiřovat informace o potenciálních rizicích online světa a jak je minimalizovat, vznikl projekt Kraje pro bezpečný internet. Jeho cílem je podporovat aktivity jednotlivých krajů v oblasti podpory bezpečného online a nabídnout prostředky pro vzájemnou výměnu materiálů a aktivit, které se v dané oblasti ukázaly jako nejlepší. V rámci projektu se konala koncem listopadu první stejnojmenná krajská konference, na které byly představeny aktivity krajů, které jsou v oblasti boje proti kybernetickým nebezpečím nejdále. Kromě mnoha příkladů dobré praxe měli posluchači šanci dozvědět se také nejnovější informace o ochraně kyberprostoru od odborníků z Národního bezpečnostního úřadu a seznámit se se základními chybami, kterých se uživatelé v online světě dopouští a které v konečném důsledku zvyšují jejich digitální zranitelnost. Úvodní konference, která se konala v Plzni, položila základy budoucí spolupráce na krajské úrovni, s příslibem společného postupu v řešení problematiky potírání škodlivého obsahu a projevů online. Auditorium se ztotožnilo s misí projektu, a to společném postupu při budování a posilování online bezpečnosti. Jde o kontinuální proces, jehož význam se bude s rozšiřováním možností internetu zvyšovat.
 
Příjemné a bezpečné prožití času adventu přeje,

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 12/2013 (6)

Vážení příznivci bezpečnějšího internetu,

dovolte, abychom Vám v samotném závěru roku 2013 poděkovali za Vaši podporu, za to, že se spolu s námi aktivně věnujete vzdělávání a osvětě v oblasti bezpečného užívání online a mobilních technologií, a přispíváte tak k tomu, aby byl internet bezpečnějším a pozitivnějším místem pro všechny jeho uživatele.

V nadcházejícím roce nás čeká mnoho další práce. Uživatelské zvyklosti se především u mladé internetové generace mění, digitální svět se stává její každodenní a neoddělitelnou součástí a i technologie, které k přístupu do online světa využívají, se nenávratně přesouvají k mobilním zařízením; o čemž svědčí i poslední prodejní výsledký lídrů ve světě technologických firem. Spolu s tím se samozřejmě mění zažitá paradigmata, svět operačních systémů už zdaleka není tak jednobarevný, jako tomu bylo ještě nedávno, a kybernetičtí škůdci tak mají mnohem více příležitostí ke svým úspěšným útokům s nejčastějším cílem získat personální data uživatelů.

O roku 2014 odborníci tvrdí, že bude rokem definitivní převahy mobilních technologií. To se pravděpodobně projeví i ve školních lavicích, kde lze očekávat ve stále větší míře v rukou žáků a studentů tablety a chytré telefony, často s datovými kartami s non-stop připojením na internet. Provozovatelé školních sítí s intenetovým připojením tak mohou začít přemýšlet o koncepci připojení vlastních uživatelských zařízení a dostatečné ochraně jak jejich uživatelů, tak i interní části školní sítě. Holt pokrok nezastavíme a celý život je provázen kontinuální změnou se související potřebou vzdělávání.

A k tomu všemu nám dovolte popřát Vám mnoho zdaru, pevných nervů, pevného zdraví, mnoho dobré nálady i nadšení, a ať se Vám daří ve všech Vašich činnostech, do kterých budete mít odvahu se pustit...

Dobrý a bezpečný rok 2014 přeje

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
Stoponline.cz
Our website is protected by DMC Firewall!