Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Newsletter 2014

Podřazené kategorie

Newsletter 1/2014 (12)

Vážení příznivci bezpečnějšího internetu,

v průběhu ledna jsme zahájili intenzivní přípravy na Den bezpečnějšího internetu, který se bude konat 11. února. Letošní ročník této mezinárodní aktivity, jejímž cílem je poukázat na potřebu neustálé osvěty a kontinuálního vzdělávání v oblasti bezpečného užívání online technologií, provází motto: „Vytvořme společně lepší internet…“. Pousmáli jste se a napadlo vás, že jde o utopické přání snílků? V kontrastu s nejnovějšími výzkumy v oblasti bezpečnostních hrozeb letošního roku ano. Rozvoj technologií, jejich masové využívání i přechod k mobilním platformám provází i trend nárůstu bezpečnostních incidentů a objevují se jejich stále nové varianty. Nezapomínejme ale, že bezpečnost online prostředí do značné míry souvisí především s chováním samotných uživatelů, kteří ji svými aktivitami v online prostředí do značné míry vytváří a ovlivňují. „Vytvořme společně lepší internet…“ je výzvou ke všem. Chce upozornit na potřebu dodržování základních pravidel slušného chování ve vzájemné komunikaci v prostředí online a ohledů k ostatním online uživatelům. Zároveň se snaží poukázat na fakt, že v prostředí online je velmi důležité se při tvorbě webových stránek a jejich obsahu zaměřit také na nejmenší a začínající uživatele online technologií, kteří si teprve utvářejí povědomí o internetu a jeho obsahu. A znáte to sami více než dobře – prostředí má významný vliv na další vývoj jedince, který se dokáže jeho úrovni velmi rychle přizpůsobit. Zvlášť v případě, kdy mu chybí dostatečné sociální zkušenosti a absence uvědomění si možných dopadů, což je v případě dětí jednoznačné.

V rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2014 pořádá naše organizace soutěž o hodnotné ceny. Její pravidla nejsou nijak složitá. Stačí uspořádat jakoukoliv aktivitu informačního nebo vzdělávacího charakteru a přispět tak svým dílem k tvorbě lepšího internetu pro každého. Pokud nás budete o takové aktivitě informovat, přidáme vaši zprávu na naše webové stránky do příslušné sekce, věnované soutěži – a vy můžete vyhrát některou z hodnotných cen. V případě vašeho zájmu se více informací o soutěži můžete dozvědět zde. Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete tvořit lepší internet spolu s námi…

Mnoho dobrých nápadů a vytrvalosti v tomto nelehkém procesu přeje,

Národní centrum bezpečnějšího internetu

http://www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 2/2014 (5)

Vážení čtenáři,

oslavili jste spolu s námi Den bezpečnějšího internetu 2014 a my Vám za to moc děkujeme! V tuto chvíli registrujeme celkem 42 organizací, zapojených do soutěže v rámci Dne bezpečnějšího internetu a 36 podporujících organizací, které každá podle svých možností a zaměření svých aktivit přiložila svou ruku ke společnému dílu. Letošní Den bezpečnějšího internetu provázelo motto: „Vytvořme společně lepší internet…“. Jde o výzvu, která se obrací doslova ke každému aktivnímu uživateli online prostoru. Ať už jde o jednotlivce či organizaci, společně se podílí na tvorbě obsahu internetového prostoru a svým chováním jeho charakter ovlivňuje. Lepší internet nevytvoříme přepnutím vypínače. Jde o dlouhodobý proces kultivace, na kterém se podílí nejen aktivní uživatelé vytvářením a sdílením internetového obsahu, ale i všichni ostatní, kteří nebudou lhostejní a nenechají případné projevy škodlivého obsahu nebo škodlivého chování bez povšimnutí. Internet je nástrojem nás všech a je jen na nás, jaký si ho uděláme a do jaké míry budeme tolerovat obsah, který nám vadí a který na internetu nechceme. Zmínili jsme koncové uživatele a společnosti, které jsou v internetovém prostoru aktivní. Lepší internet je ovšem i věcí státních orgánů a tvůrců legislativy. I v této oblasti se u nás začíná blýskat na lepší časy.

Poslanecká sněmovna podpořila návrh Zákona o kybernetické bezpečnosti, a tak by boj proti kybernetickým delikventům a postupy v případech krizových scénářů mohly dostat legislativní rámec. To už se ale pomalu přesouváme do oblasti řešení napadení, kterých jsme byli svědky v minulém roce, a které prověřily připravenost firem čelit podobným útokům. Ne nadarmo se říká, že řetěz je tak slabý, jak slabý je jeho nejslabší článek a buďme si vědomi faktu, že součástí pomyslného řetězu jsme i my. Proto přistupujme k internetu zodpovědně a veďme k tomu i naši nejmladší generaci, která jej často užívá s živelností sobě vlastní bez domyšlení důsledků, které takové chování může přinést. Žijeme v digitální éře a ať chceme či ne, svým chováním v prostředí online o sobě vytváříme obraz, který si ostatní mohou snadno složit jako jednoduché puzzle.

Možná se v blízké budoucnosti začnou objevovat komerční služby, které budou nabízet vylepšení internetového obrazu, a vsaďte se, že nebudou levné. Zatím tuto možnost nemáme a za digitální obraz, který o sobě vědomě, ale i díky našemu internetovému okolí nevědomky, vytváříme, neseme plnou zodpovědnost. Zasaďme se tedy o to, aby nás v budoucnu nepřekvapil, ne-li poškodil. Pomoci by v tom mohla i kampaň, která je zaměřena na zvýšení bezpečnosti v online prostoru, je mezinárodní a nese název „Get Online Week“. Její průběh nás čeká v březnu a naše organizace se na jejím průběhu bude podílet. Přejeme Vám tedy, aby blížící se jaro bylo ve znamení zodpovědného a bezpečného užívání internetu. Internetu, který neubližuje, neděsí, ale baví a podporuje.

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 3/2014 (9)

Vážení čtenáři,

jedním z problémů, se kterým se potýkáme v současné době, je nezaměstnanost, a to především mezi mladými lidmi a absolventy vysokých škol. Přestože jsou dnešní možnosti z hlediska nabídky nástrojů, které by měly výběr a nalezení nového pracovního místa pro uplatnění absolventů škol poměrně bohaté, ne vždy vedou k efektivnímu řešení nastalé situace a nejsou potenciálními zájemci o pracovní pozice dostatečně využívány. Dalším aspektem komplikovaného shánění nových míst je kromě jejich nedostatku také splnění požadavků zaměstnavatelů, které často nebývají skromné především v oblastech práce s nejmodernější technikou a cizích jazyků. A právě na oblast schopností práce s digitální technikou a její podporu a zlepšení, je zaměřeno téma letošní mezinárodní kampaně Get Online Week, kterou Národní centrum bezpečnějšího internetu podporuje.

Kampaň si vzala za cíl testování digitálních dovedností a diskuzi o jejich využití při hledání pracovních míst a zlepšování kreditu uchazečů vzhledem k těmto znalostem. Její snahou je zvýšit povědomí o digitálních znalostech a řešit několik klíčových oblastí, které by mohly přispět k lepšímu naplnění požadavků na zaměstnanost. V rámci kampaně si zájemci mohou otestovat své vlastní schopnosti a znalosti v oblasti práce s digitálními technologiemi a případně si je podle požadavků i doplnit. K dispozici je interaktivní online nástroj, který je lokalizován i do českého jazyka.
Přejeme vám, abyste situaci hledání nového zaměstnání nemuseli řešit, a pokud jste už před nutnost nalezení nového místa postaveni, tak ať změna dopadne podle vašich představ a k vaší plné spokojenosti.

Národní centrum bezpečnějšího internetu
Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 4/2014 (7)

Vážení příznivci bezpečnějšího internetu,
vzhledem ke skutečnosti, že jistě internet využíváte ve svém každodenním životě, a to ať už v zaměstnání, či ve svých volnočasových aktivitách, dá se jistě podobné tvrzení použít i v případě vašich počítačů. A jste-li k tomu všemu ještě uživatelé starého dobrého operačního systému Windows XP, jichž se stále ještě i přes jejich neuvěřitelnou dvanáct let trvající kariéru najde nezanedbatelné množství, jistě jste zaznamenali oznámení Microsoftu o definitivním ukončení jeho podpory. Vzhledem ke skutečnosti, že jedním ze základních předpokladů dobře zabezpečeného počítače je pravidelná a důsledná instalace aktualizací včetně operačního systému, v souvislosti s ukončením podpory Windows XP se nabízí otázka, zda se tímto krokem nestanou počítače s Windows XP mnohem zranitelnější. Specialisté v oblasti kybernetické bezpečnosti šli dokonce o krok dále a v jejich kruzích se spekuluje o vyčkávání kybernetických zločinců právě na okamžik ukončení podpory Windows XP, které odstartuje masové pokusy o jejich napadení a zneužití jejich zranitelnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že celosvětový podíl operačního systému Windows XP je stále nezanedbatelných 27 % (což je bezmála 420 milionů PC), jde o stále atraktivní cíl pro kybernetické útočníky. Možná v potenciální obavě z takové hrozby dokonce ve Velké Británii přistoupili k prodloužení ukončené podpory, která tak bude nadále poskytována placeně a Britskou vládu to bude stát nemalou částku. Zajímavá by v té souvislosti byla kalkulace, zda bude v konečném důsledku dražší prodloužení podpory Windows XP anebo např. dotovaný přechod na modernější verzi operačního systému. Tím jsme se dostali trochu mimo hlavní záběr našich aktivit, kterými je především osvěta a vzdělávání v oblasti bezpečného užívání digitálních a online technologií, nicméně ochrana operačního prostředí je její nedílnou součástí. O to komplikovanější je situace v oblasti mobilních zařízení, ke které doposud v oblasti zabezpečení a ochrany není jednoznačný přístup. Ke zlepšení vzájemné informovanosti mezi jednotlivými sektory by proto měla přispět tradiční jarní konference v Senátu Parlamentu ČR, jejíž téma se letos zaměřuje právě na mobilní telefony a jejich bezpečnost. K aktuální problematice se vyjádří odborníci, pro které je bezpečnostní tématika každodenním chlebem, a podělí se se svými zkušenostmi, vnímáním a praktickým řešením bezpečnostní problematiky právě na přenosných platformách, především chytrých telefonech. V našem Newsletteru přidáváme pozvánku na konferenci, která opět a již tradičně proběhne v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR, a to 20. května 2014. Jste srdečně zváni, vstup na konferenci je pro registrované účastníky zdarma.

Přejeme vám nejen online bezpečné májové dny,

Národní centrum bezpečnějšího internetu
Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 9/2014 (9)

Vážení příznivci bezpečnějšího internetu,

jistě jste zaznamenali množící se počet informací ve sdělovacích prostředcích, které se týkají kybernetické bezpečnosti. Fakt, že roste počet útoků s cílem získání přístupových údajů k bankovním účtům, internetovým profilům, případně souborům, uloženým na vašich zařízeních, potvrzují i nejnovější statistiky antivirových firem a společností, zabývajících se online hrozbami a jejich řešením. Nám uživatelům nezbývá, než na tato rizika online světa myslet a svým chováním ve světě internetu minimalizovat úspěšnost online útoků.

Na zlepšení povědomí v oblasti boje proti online rizikům je zaměřen projekt Kraje pro bezpečný internet, jehož jednou z aktuálních aktivit je realizace e-learningových kurzů. Jejich obsah slouží pro rozšíření vědomostí u mnoha témat, které se týkají internetové bezpečnosti, především však kyberšikany, bezpečného užívání chytrých telefonů, ochrany osobních údajů a autorských práv digitálního obsahu. E-learningové kurzy jsou určeny čtyřem cílovým skupinám a pro dvě z nich, Děti a mládež, rodiče a veřejnost, kurzy již běží od začátku nového školního roku. Vzdělávací moduly jsou zdarma přístupné všem uživatelům z krajů, zapojených do projektu. Problematiku online bezpečnosti přibližují zábavnou a interaktivní formou s využitím mnoha instruktážních videí. Říká se, že co je zadarmo, nemá žádnou cenu. Online kurzy projektu KPBI jsou ale přesně tou výjimkou, potvrzující známé pravidlo. Přesvědčte se sami na http://www.kpbi.cz.

(Nejen online) bezpečné podzimní dny vám přeje

Národní centrum bezpečnějšího internetu,

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 11/2014 (9)

Vážení čtenáři,
blížící se termín platnosti zákona o kybernetické bezpečnosti, strmě rostoucí počet útoku a škodlivého obsahu na mobilní platformě Android, vydírání prostřednictvím mobilních telefonů a množící se případy kyberšikany. Stručný výčet aktuálních témat online a kybernetické bezpečnosti posledních dnů byl bohatě diskutován i v průbehu mnoha akcí, které proběhly v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, kterým se již poněkolikáté stal říjen. Národní centrum bezpečnějšího internetu se k jeho aktivitám připojilo hned několika bezpečnostními semináři, a to nejen na území Prahy, a spoluúčastí na několika konferencích (včetně realizace „vlastní“ v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy), kterými byl říjen doslova nabitý.

Jako červená nit se vetšinou z nich prolínalo téma lidského faktoru a jeho vlivu na celkovou úroveň kybernetické bezpečnosti a míry zranitelnosti především firemních infrastruktur. Sociální inženýring, lidská důvěřivost a spolu s ní i zvědavost jsou jedny z velmi častých vstupních bran, kterými se infiltruje škodlivý software, který poté slouží kybernetickým delikventům k ovládnutí počítačů a získávání dat. O to vetší význam má v té souvislosti informovanost uživatelů o potenciálních hrozbách, ale především metodách, jak se jim vyhnout.

Nejen online bezpečný podzim a poučené i zodpovědné uživatele vám přeje,
Národní centrum bezpečnějšího internetu

Zobrazit položky...

Newsletter 12/2014 (8)

Vážení čtenáři,
největším nebezpečím pro počítačová prostředí zůstal i v roce 2014 uživatel. A platí to obecně od všech jejich úrovní: ať už se bavíme o lokálním prostředí desktopového PC, notebooku, tabletu, chytrém mobilu, domácí či firemní síti. Vynalézavost sociálních inženýrů je bezmezná a bohužel totéž se dá tvrdit i o mnoha uživatelích. Zkrátka člověk je tvor manipulovatelný a mnozí tvůrci škodlivých kódů to moc dobře vědí. Bezpečnostní experti si tak mohou nakrásně lámat hlavu s různými urovněmi bezpečnostního monitoringu a laděním různých stupňů ochran. Stačí jeden e-mail o zatoulaném štěněti a pohroma je na světě...

Kartami především podnikové bezpečnosti hodně zamíchalo také stále více se rozmáhající využívání vlastních prostředků pro práci, často také označované anglickou zkratkou BYOD. Bezpečnostním manažerům tak přibyla další vráska, a tak kromě interních prostředí jimi spravovaných sítí ještě musí myslet na definice, ale především dodržování základních bezpečnostních zásad při přístupu k citlivým datům uvnitř sítě přes vlastní zařízení zaměstnanců. Tak jsou, jak vyplývá z mnoha průzkumů firem zabývajících se oblastí počítačové bezpečnosti, chráněná často nedostatečně, ale v drtivé většině vůbec.

Z hlediska zranitelnosti je na špici pelotonu operační systém Android. Přestože bezpečnostních aplikací pro tuto platformu je k dispozici dostatek, a mnoho dokonce i zdarma, uživatelé si svá zařízení s touto operační platformou chrání pouze v 10 % případů. A to i navzdory faktu, že mobilní telefon je vzhledem k různorodosti uložených dat mnohem zajímavějším zdrojem pro kybernetické škůdce, než stolní PC nebo notebook.
Zkrátka nevypadá to, že by v oblasti cyber security nastal v uplynulém období klid zbraní. Spíše naopak. Množství útoků roste stejně jako počet variant škodlivého kódu, který na nás číhá v prostředí intenetu. Zda a jak se situace změní v nejbližších dnech, kdy od 1. ledna 2015 vejde v platnost Zákon o kybernetické bezpečnosti, ukáže čas. V tuto chvíli je však jisté, že úroveň počítačové bezpečnosti, internetu a online prostředí vůbec záleží především na jednom každém uživateli, který se v něm pohybuje. Tedy i na nás. A čím hlubší budou naše znalosti, čím větší informovanost a obezřetnost, tím těžší budou mít kybernetiční škůdci práci při své nekalé činnosti.

Příjemné a klidné prožití Vánoc, šťastný a bezpečný nový rok 2015 vám přeje,
Národní centrum bezpečnějšího internetu
Saferinternet.cz

Zobrazit položky...
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
Stoponline.cz
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd