Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Newsletter 2015

Podřazené kategorie

Newsletter 1/2015 (8)

Vážení čtenáři,
tak jak jsme byli zvyklí dlouhá léta označovat březen za měsíc knihy a v novodobé historii za měsíc internetu, květen za měsíc lásky a říjen za měsíc kybernetické bezpečnosti, začátek roku můžeme směle označit za měsíce soutěží, se kterými se v posledních dnech doslova „roztrhne pytel“. V Den ochrany osobních údajů odstartoval UOOU svou tradiční soutěž s názvem „Moje soukromí! Nekoukat – nešťourat!“ a hned v těsném závěsu se připojuje Národní centrum bezpečnějšího internetu, které k příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2015 10. února 2015 startuje soutěže hned dvě.
Den bezpečnějšího internetu je pro nás vůbec jednou ze stěžejních událostí, která přesto, že se letos koná 10. února 2015, bude otevírat aktivity, které budou probíhat nejen po dobu letošního roku, ale přesáhnou i do roku příštího. Jejich obsah bude i nadále plnit jednu ze stěžejních rolí naší organizace, což jsou úkoly vyplývající z realizace vzdělávacího a osvětového střediska v oblasti bezpečného užívání online technologií a digitálních prostředků s nemodernějšími technologiemi. Zaměříme se na posílení aktivit projektu posílení bezpečnostních infrastruktur na školách eSafety label, projekt související s podporou šíření a zlepšování povědomí o online bezpečnosti v regionech Kraje pro bezpečný internet a nebudeme myslet jen na naše nejmladší a začínající uživatele online technologií, ale také na druhou nejohroženější skupinu z hlediska bezpečnosti, tedy seniory.
V oblasti bezpečnosti se otevírá mnoho dalších směrů budoucího vývoje, s nimiž bude online bezpečnost velmi úzce spjata. K těm základním, o kterých se začíná hovořit stále častěji a pomalu ale jistě vstupují do našich každodenních životů, patří internet věcí, cloudové technologie, systémy nonstop monitorující aktuální hodnoty lidského těla a počítače v automobilech. Trendy roku 2015 nás tedy nenechávají na pochybách, že by online a kybernetická bezpečnost byly vyřešeny. Spíše naopak – jejich aktuálnost bude spolu s neustále se zvyšujícím počtem zdrojů potenciální zranitelnosti o to větší.

Bezpečný a (nejen online) bezproblémový rok Vám přeje,
Národní centrum bezpečnějšího internetu
Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 2/2015 (7)

Vážení příznivci bezpečnějšího internetu,

v souvislosti se současným zvykem mladých být online nonstop stále častěji padá otázka, zda nadměrné sledování obrazovek ať už monitorů, tak především tabletů a chytrých mobilů nemá dlouhodobý vliv na narušení bioritmu a související poruchy spánku. Nejnovější výsledky lékařských studií tuto skutečnost potvrzují. Barevné složky světla z digitálních zařízení až stokrát více aktivují receptory sítnice ve srovnání s bílým světlem, což vede k narušení biologických hodin a zkracování doby spánku. Přičteme-li zvyk přístroje nevypínat ani na noc a související nutkání neustále kontrolovat příchozí zprávy, jsou důsledky jednoznačné. Zvýšená únava, ztráta koncentrace a spánkový deficit, což ve své kombinaci může vést až k vážnějším psychickým poruchám.

Děti začínají intenzivně využívat digitální technologie ve stále mladším věku, což vede k diskuzi nad kontrolou času, který děti tráví u počítače. S praktickou pomůckou přišli naši zahraniční kolegové, kteří doporučují dětem stanovit pro čas trávený s počítačem denní limit odpovídající deseti minutám násobeným věkem dítěte, případně týdenní limit určený násobkem hodiny a věku dítěte. Důležité také je digitální techniku odložit nejpozději dvě hodiny před usnutím, aby došlo k celkovému zklidnění. Není nic, co může nahradit dostatek kvalitního spánku, dodávají lékaři...

Ať je tedy únava vašich svěřenců způsobena jen nadcházejícím jarem přeje,

Národní centrum bezpečnějšího internetu,

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 3/2015 (8)

Vážení příznivci bezpečnějšího internetu,

současnost klade neustále se zvyšující nároky na schopnost přizpůsobovat se nastalým podmínkám, využívání implementovaných technologií a učení se efektivní práce s nimi. Ta tam je doba, kdy jsme s vědomostní výbavou získanou v průběhu základního, středního či vysokoškolského vzdělání vydrželi po většinu svého aktivního pracovního věku. Současný překotný vývoj v technologické oblasti a zavádění novinek do praxe nás neustále nutí učit se něčemu novému a více než kdy jindy platí známé rčení o tom, že kdo chvíli stál, už stojí opodál a z ujíždějícího vlaku vidí už jen koncová světla...

I podpoře zvyšování úrovně znalostí a vědomostí v oblasti užívání moderních technologií se věnujeme ve své činnosti. Proto jsme se i letos připojili k mezinárodní aktivitě Get Online Week, jejímž cílem je nabídnout nástroje pro zlepšení digitálních znalostí uživatelů, které jim v mnohém mohou pomoci jejich lepšímu začlenění do pracovního procesu a rozšířit možnosti uplatnění na trhu práce. S hlavními tématy digitální osvěty a digitálního začleňování se kampaň Get Online Week snažila pomoci právě těm, kdo nemají s digitálními technologiemi dostatek požadovaných zkušeností a rádi by je získali pro svů budoucí rozvoj.

Přehodnotit bychom měli i formy vzdělávání našich nejmladších. Současná doba a nastoupený směr jejího vývoje bude na dnešní děti klást úplně jiné nároky, než jaké kladla na generaci jejich rodičů, v mnohém těžší a složitější. Uspějí jedinci nejen s dostatečnou, ale především trendům, době a vývoji odpovídající znalostní výbavou. A na to chtě nechtě musíme myslet, abychom je nevhodnými formami vzdělávání nediskvalifikovali už předem.

Ať se Vám v přizpůsobování novým podmínkám daří nejen v oblasti vzdělávacího procesu přeje,

Národní centrum bezpečnějšího internetu,

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 6/2015 (8)

Vážení příznivci bezpečnějšího internetu,
 
školní rok 2014/2015 došel do svého konce. Nastává období bilancování, relaxace, příprav, doplňování informací a znalostí, ale především dovolených. I pro nás, v Národním centru bezpečnějšího internetu, je končící červen symbolickým předělem. Předělem za hektickými šesti měsíci, kdy jsme kromě startu nového běhu projektu Safer Internet SIC III rozšířili naše portfolio služeb o horkou linku a linku pomoci. Obě novinky v naší nabídce už běží v reálném provozu. Pokud se tedy ať už vy, nebo vaši svěřenci, dostanete do problému v souvislosti se škodlivými projevy v online prostoru, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme. Start horké linky byl navíc podpořen přijetím NCBI do mezinárodní sítě horkých linek INHOPE. Můžeme tak kromě mnoha zdrojů a zkušeností sdílet i užitečné nástroje pro lepší analýzu škodlivého obsahu, nezřídka zobrazujícího násilí na dětech a dětskou pornografii. Pro její potírání je horká linka primárně určena.
 
Červnem také vyvrcholilo naše zvýšené úsilí příprav nových e-learningových modulů v projektu KPBI, které už běží v ostrém provozu. S nimi byl spuštěn i druhý ročník online soutěžního kvízu pro děti, který se minulý rok těšil velkému zájmu. NCBI je v obou případech autorem obsahu, do kterého promítl nejnovější zkušenosti a poznatky z oblasti online a kybernetické bezpečnosti. Přejme si, aby se líbil minimálně jako loňský.
 
Rádi bychom vám také připomněli stále běžící program eSafety Label pro podporu a zlepšení bezpečnosti vašich počítačových sítí. Do programu se nám podařilo sehnat dva nové partnery z oblasti výrobců bezpečnostních řešení, kteří mají pro nové školy zapojené do projektu připravené motivační dárky ze své produkce. Zapojení školy do programu vyplněním autoevaluačního testu už tak přinese první hmatatelný výsledek. Pojďte do toho s námi. Vaši svěřenci si to zaslouží a škola navíc získá konkurenční výhodu v případech, kdy se rodiče budou rozhodovat, na kterou školu své děti přihlásí.

Teď ale začínají prázdniny. Přejeme vám jejich pohodové prožití, užijte si krásné dovolené a načerpejte nové síly pro plnění dalších nemalých výzev budoucnosti. Díky za vaši skvělou práci a podporu našemu společnému tématu lepšího a bezpečnějšího internetu pro všechny jeho uživatele bez rozdílu věku.
 
Národní centrum bezpečnějšího internetu,

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 8/2015 (10)

Vážení příznivci bezpečnějšího internetu,

ať už jste se právě vrátili ze svých dovolených, teprve se na ně chystáte nebo už žijete ve víru vrcholících příprav na blížící se zahájení školního roku 2015/2016, po krátké prázdninové odmlce jsme opět zde s pravidelným souhrnem novinek z dílny Národního centra bezpečnějšího internetu. Událostí léta pro celý IT svět jistě bylo uvedení nové verze Windows, s nimiž Microsoft zcela boří svůj dosavadní přístup k licenční politice svého operačního systému a poprvé ve své historii jej nabízí legálním uživatelům předchozích verzí W7 a W8.x po dobu jednoho roku ke stažení zdarma. V té souvislosti se objevilo mnoho článků i úvah na téma, zda je cenou za OS poskytnutý zdarma míra a intenzita sledování uživatele a odesílání reportů o jeho aktivitách. Pokud jste už na W10 přešli nebo se na ně v nejbližší době chystáte, minimálně věnujte zvýšenou pozornost nastavení v částech Soukromí a Sítě a internetu. Po instalaci zjistíte, že je většina z nich, týkající se sdílení a sledování, aktivní (u verzí Pro a Home). Je nanejvýš vhodné se s nimi seznámit a část z nich i vypnout.

S novým školním rokem startuje i další fáze projektu Praha bezpečně online. V průběhu čtyř měsíců nabídne celkem 72 celodenních kurzů určených pro učitele, sociální pracovníky, pracovníky policie a odborníky z pražských městských částí. V rámci projektu bude také zdarma přístupná sada e-learningových lekcí. Pokrývají základní témata online bezpečnosti a dobře poslouží potřebám pedagogů jako zdroj nejaktuálnějších informací z oblasti online bezpečnosti.

V průběhu podzimu se také můžete těšit na tradiční konference NCBI v Senátu PČR a na Magistrátu hl. m. Prahy a nebudeme se ani vyhýbat tématům kybernetické bezpečnosti. Kampaň Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti je už ve fázi intenzivních příprav a proběhne v říjnu.

Přejeme vám příjemné poslední prázdninové dny a bezproblémové zahájení školního roku. Ať se vám daří mít pod kontrolou vaše svěřence s jejich nejmodernějšími výkřiky digitální techniky, kterými budou po prázdninách jistě bohatě vybaveni, a mnoho trpělivosti při vysvětlování zásad jejich bezpečného užívání spolu s dostatečnou ochranou osobního prostoru.

Národní centrum bezpečnějšího internetu,

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 9/2015 (12)

Vážení příznivci bezpečnějšího internetu,

opět jsme zde s pravidelným souhrnem novinek o činnosti Národního centra bezpečnějšího internetu a dění v oblasti online bezpečnosti.

Pro nadcházející období věnujte prosím pozornost vzdělávacím seminářům, které pro vás NCBI připravilo ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy za podpory MVČR v rámci projektu Praha bezpečně online. Termíny seminářů běží celý podzim, máte-li zájem se některého z nich zúčastnit, nezapomeňte se včas registrovat. Termíny máme stále volné, ale průběžně se zaplňují. Může se tak stát, že váš vybraný už bude obsazen.

To samé platí i v případě konferencí. Letos na podzim (spolu)pořádáme hned dvě: tradiční senátní, jejíž termín se přesunul z jara, a magistrátní. Registrujte se, účast je zdarma a stále jsou volná místa.

Od 1. října začíná kampaň Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. Je zaměřena na občany a jejím cílem je poukázat na aktuální kybernetické hrozby a sdílet zkušenosti s jejich řešeními. V jejím rámci proběhne mnoho diskuzních akcí včetně kampaně CodeWeek. Ta si klade za cíl vzbudit v mladých lidech zájem o programování, kódování a IT technologie vůbec. Pokud pomineme notoricky známý fakt, že jde o obor perspektivní, zaměstnavateli žádaný a dobře placený je jednoznačné (a často se i prokázalo), že znalý uživatel je zodpovědnější a online bezpečnější.

 

Příjemný podzim bez obtěžujících zpráv a škodlivého obsahu přeje,

Národní centrum bezpečnějšího internetu,

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 10/2015 (9)

Vážení příznivci bezpečnějšího internetu,

opět jsme zde s pravidelným souhrnem novinek o činnosti Národního centra bezpečnějšího internetu a dění v oblasti online bezpečnosti. Pro nadcházející období listopadu bychom vás chtěli upozornit především na novinku v našich aktivitách, kterou je "první offline festival o světě online" KyberFEST 2015. Už nyní vám můžeme z jeho programu prozradit, že na povídání s vámi se těší 25 diskutujících, zajímavosti ze světa online se dozvíte na osmi workshopech, těšit se můžete na čtyři divadelní představení a vyhrát zajímavé ceny ve třech soutěžích.

Naše podzimní aktivity vyvrcholí 23. listopadu, kdy se koná další ročník konference z cyklu KYBERPSYCHO. V rámci jejího programu opět vystoupí přední odborníci na problematiku online a kybernetické bezpečnosti, a tak nebudou chybět nejnovější poznatky, případové studie a trendy v této oblasti. Vstup je zdarma a registrace stále otevřena. Jste srdečně zváni.

Příjemné dny přeje,

Národní centrum bezpečnějšího internetu

http://www.saferinternet.cz

Zobrazit položky...

Newsletter 12/2015 (10)

Vážení příznivci bezpečnějšího internetu,

 

čas adventu je provázen vůní svařeného vína a punče, zářící vánoční výzdobou, trhy, ale také moha kýči, které jsme si tak nějak v tomto období už zvykli tolerovat. Stejně tak je to i v případě vánočních dárků, které i přes ujištění, že tentokráte vše zařídíme včas, nakonec sháníme na poslední chvíli. Možná si přitom všimnete nedávno uvedené novinky, panenky Barbie, která je poprvé ve své hostorii vybavena prvky umělé intelegince. Barbie umí s dětmi mluvit, vyprávět příběhy, vtipkovat. Naslouchá jejich nejtajnějším přáním a touhám, vždy je připravena trpělivě vyslyšet dětská trápení. Vše pečlivě ukládá do cloudu a využívá technologii WiFi. A je hacknutelná. O co širší úměv dokáže vyvolat na dětských tvářích, o to hlubší vrásky z ní mají advokáti a bezpečnostní experti. Další příklad internetového gadgetu, ohrožující soukromí a přinášející spoustu bezpečnostních rizik především v oblasti ochrany soukromí. Ke škodě věci zrovna u nejcitlivější cílové skupiny z hlediska zranitelnosti, a to malých dětí.

Internet věcí, základní pravidla bezpečného chování v prostředí internetu, kazuistiky, nejnovější trendy v chování mladých v online prostředí, to vše byla nejzajímavější témata, která provázela letošní ročník konference Kyberfest 2015. Prezentované trendy nebyly nikterak povzbudivé, jedno je ale jasné. Průběžné doplňování znalostí je pro minimalizaci dopadu online rizik klíčové. Tak ať k tomu máme mnoho trpělivosti...

Národní centrum bezpečnějšího internetu,

Saferinternet.cz

Zobrazit položky...
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
Stoponline.cz
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd